• 9.5.2022
  • Lukáš Váňa
  • 18×

Moje milá maminka

Druhou květnovou neděli se slaví Den matek. My se také připravovali na tento den, kdy děti budou přát své mamince. Celý týden jsme se učili báseň Maminka. Vyrobili jsme si přáníčko pro maminku a kytičku z origami. Venku jsme si malovali a na hřišti hráli společné hry. V pátek se děti zúčastnili recitační soutěže s básní Maminka. Odborná porota psala body na tabulku a body se sčítaly. Porota hodnotila jak znalost básně a přednes, tak celkový dojem. První místo se dělilo mezi dívku a chlapce, taktéž třetí. Všechny děti čekala sladká odměna.

Fotogalerie