• 13.4.2021
  • Lukáš Váňa

Přihláška do školní družiny a školního klubu 2021/2022

Přihláška školní družina.docx

Přihláška školní klub.docx

Již vybíráme přihlášky do školní družiny a školního klubu na školní rok 2021/2022. Přihlášky můžete odevzdat ve školní družině nebo zaslat na e-mail karina.kopecka@zsgvitkov.cz. 

Celoroční poplatek za školní družinu: 500,- Kč, splatných do konce měsíce července 2021, na účet školy
19-8388410247/0100, variabilní symbol = 6 čísel rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce napište: ŠD + příjmení dítěte + třídu (do níž bude dítě chodit ve školním roce 2021/2022).

Celoroční poplatek za školní klub: 400,- Kč, splatných do konce měsíce července 2021, na účet školy
19-8388410247/0100, variabilní symbol = 6 čísel rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce napište: ŠK + příjmení dítěte + třídu (do níž bude dítě chodit ve školním roce 2021/2022). 

Upozorňujeme, že žáci 5. tříd stále spadají pod školní družinu (byť mají svá oddělení v prostorách školní klubu), v jejich případě tedy musí být vyplněna přihláška do školní družiny (1. strana dokumentu) a uhrazena částka 500,- Kč.