• 23.4.2021
  • Lukáš Váňa

Den Země - přednáška "Recyklace odpadů"

Na čtvrtek 22. dubna připadá tradiční Den Země, zaměřený na podporu a propagaci ekologie. Ani gymnázium nezůstalo pozadu a zorganizovalo pro žáky primy a sekundy zajímavou on-line přednášku na téma Recyklace odpadů. Lektorka Petra Wesley interaktivní formou probrala základní postupy třídění odpadů a možnosti jejich opětovného zpracování. Vzdělávací program Tonda Obal na cestách společnosti EKO - KOM cílí na nejmladší generaci. Žáci se dozvěděli tolik potřebné informace o černých skládkách, třídírnách odpadů, častých chybách, které při třídění děláme, časech rozpadu obalových materiálů, jednotlivých druzích kontejnerů a v neposlední řadě o možnostech využití vermikompostérů a nákupu tzv. bez obalu.

Společně jsme tak vystavěli základy k jejich budoucímu odpovědnému ekologickému myšlení a chování.

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie