• 21.9.2021
  • Lukáš Váňa

Exkurze do bioplynové stanice

V pondělí 20. září se žáci septimy v rámci Biologicko-chemického semináře vydali na exkurzi do Bioplynové stanice ve Větřkovicích. Role našich průvodců se ochotně ujali předseda družstva Ing. František Hellebrand a vedoucí BPS pan Martin Šodek, kteří žákům srozumitelnou cestou vysvětlili fungování a význam celé stanice. Bioplynka ve Větřkovicích byla do provozu uvedena v roce 2013. Pracuje na principu anaerobní fermentace organického materiálu za vzniku metanu. Hlavními vstupními surovinami jsou hnůj, travní senáž, posklizňové zbytky, brambory a okrajově cukrovarské řízky. Vše se zředí  oplachovou vodou z dojírny. Vzniklý metan se dále spaluje v kogenerační jednotce. Výsledným produktem je digestát, který najde využití například jako hnojivo v rostlinné výrobě. Získaná energie a teplo postačí pro činnost zemědělského družstva a nedalekou firmu J. K. Food, zaměřenou na výrobu koření. Bioplynky přispívají k ochraně půdy, zlepšení vodního režimu krajiny a tím celkovému zlepšení klimatu. 

Zájemci o podobnou exkurzi jsou srdečně zvaní do areálu družstva Slezská Dubina ve Větřkovicích na Den otevřených dveří, který se koná v pátek 1. 10. od 13.00 do 18.00 hodin. Kromě prohlídky bioplynky se můžete těšit na ukázky zemědělské techniky, návštěvu stájí skotu a dojírny.

 Mgr. Milena Mačáková 

Fotogalerie