• 20.12.2022
  • Lukáš Váňa

Galerie výtvarného umění Ostrava

Co znamená být přirozený? Daří se nám to? Můžeme dělat vždy to, co právě chceme? Nad tím se mohla třída sexta ve čtvrtek 15. 12. 2022 zamyslet v Domě umění v Ostravě při prohlídce výstavy „Přirození /1989-1992/ Ostravští divocí“. 

Výstavní projekt představoval umělecký vývoj výtvarné skupiny Přirození, která působila v letech 1989–1992 a jejíž pozdější členové hráli od druhé poloviny 80. let 20. století významnou roli v rámci celorepublikové svobodné tvorby mimo oficiální scénu. Veřejná vystoupení skupiny Přirození byla na svou dobu odvážným počinem v hledání identity umělce, upozorněním na neúprosnou situaci v umění, požadavkem svobodné tvorby, který vycházel z regionu pod silným ideologickým dozorem, a v neposlední řadě sebevědomým otevřením vlastní umělecké cesty. Mladá generace vstupující do ostravského vakua se aktivovala na platformě undergroundového společenství, které umožňovalo požadovanou svobodu, nejčastěji se jednalo o výstavy v bytech, ateliérech a na haldě Ema. Výstavu doprovodila výpravná publikace s dosud nepublikovanými archivními materiály.

V rámci projektu Šablony OP JAK-G byl pro žáky také připraven edukační program „Na nic si nehraj“. Vyzkoušeli jsme si techniku dokreslované koláže, jejímž prostřednictvím jsme se pokusili vyjádřit, co nám v současném světě vadí a co omezuje naši přirozenost. Prostřednictvím neformálního vyučování získávali žáci jedinečnou příležitost proniknout do světa umění a tvořit přímo před originály uměleckých děl ve výjimečném prostředí.

 

Mgr. Jana Kravčíková

Fotogalerie