• 27.1.2023
  • Lukáš Váňa

Hodiny moderní chemie

"Na vše, co jsem stvořil jako básník, jsem pramálo hrdý…… Že však v obtížné vědě o barvách jsem jediný, kdo poznal skutečnost, mně dává vědomí převahy nad mnohými."

Johann Wolfgang Goethe

V pátek 27. ledna se třídy nižšího a vyššího gymnázia v rámci výuky chemie zúčastnily zajímavé interaktivní série přednášek a pokusů Vysoké školy chemicko-technologické s názvem Hodiny moderní chemie. Tento projekt VŠCHT Praha je zaměřený na popularizaci vědy, objasnění nejnovějších chemických trendů a využití poznatků z oboru pro praktický život. Starší žáci se ponořili do světa barev, mladší pak do základních chemických experimentů v rytmu protikladů – vůně a zápachu, světla a tmy či tepla a chladu. S napětím sledovali např. konstrukci hasicího přístroje, barevné hoření kationtů kovů, rajčatovou duhu, použití acidobazických indikátorů, amoniakovou fontánu, principy oscilačních reakcí a barevných ohňostrojů nebo výrobu střelného prachu. Na závěr si pochutnali na výborné zmrzlině, kterou přednášející připravil přímo na místě pomocí kapalného dusíku.

Netradiční výuka nás všechny zaujala, obohatila o nové vědomosti a ukázala, že mnohdy obávaná chemie může být i velká zábava 

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie