• 22.10.2019
  • Lukáš Váňa

Přírodovědný klokan

Ve středu 16. 10. proběhla na naší škole již tradiční soutěž Přírodovědný klokan, která je určena pro žáky 3. až 6. ročníku osmiletého gymnázia, 1. a 2. ročníků čtyřletého gymnázia a 8. a 9. ročníků ZŠ.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Soutěžilo se ve 2 kategoriích: Kadet (pro mladší žáky) a Junior (pro starší žáky). V každé kategorii řešili žáci jednorázový test, který obsahoval 24 úloh nejen z biologie, ale i matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu a logiky. V kategorii Kadet bodovala třída kvarta. Na 1. místě se umístil Daniel Juroška, na 2. místě Apolena Halamíčková a na 3. místě Aleš Till. V kategorii Junior obsadila přední příčky třída sexta. Na 1. místě se umístila Michaela Filipová, na 2. místě Barbora Pavlů a na 3. místě Michaela Jašková. Výsledková listina s pořadím ostatních soutěžících je vyvěšena na nástěnce u kabinetu biologie.

Výhercům blahopřejeme.

Mgr. Milena Mačáková