• 25.9.2020
  • Lukáš Váňa

PROJEKT "1 PLANET 4 ALL"

„Globálně propojeni, místně zapojeni“, tak zní heslo mezinárodního programu Active Citizens společnosti Člověk v tísni. Žáci septimy ve spolupráci s Ekotýmem gymnázia budou součástí dílčího projektu 1Planet4All  tohoto programu již v tomto školním roce. Pokusí se dostát heslu – Světem může pohnout každý z nás. Budou mít možnost nastavit si vlastní vizi společensky prospěšného cíle se zaměřením na klimatickou změnu. Vydají se na cestu vedoucí k poznání vlastní identity, schopnosti dialogu a spolupráce s místní komunitou. Naučí se rozdělit si role, naplánovat strategii, dobře zrealizovat a propagovat svůj nápad a v závěru celý projekt vyhodnotit. Úvodní seminář pro zapojené pedagogy proběhnul v Praze 21. a 22. září. Kantoři se v průběhu dvou dnů seznámili s novou metodikou programu Active Citizens a vyzkoušeli si celou řadu aktivit, které využijí při další práci s projekčním týmem. Nezbývá než napnout plachty a vyrazit.

Mgr. Milena Mačáková