• 17.9.2020
  • Lukáš Váňa

Projektový den mimo školu

Projektový den mimo školu
Projektový den mimo školu

Žáci kvarty víceletého gymnázia se účastnili ve čtvrtek 17. 9. 2020 projektového dne mimo školu  s tématikou počasí. Projekt byl realizován v rámci Šablon II pro střední školy. Žáci navštívili Meteorologickou stanici Červená hora u Guntramovic.  Na realizaci projektového dne se podílel realizační tým ve složení Ing. František Putala – pracovník meteorologické stanice a Mgr. Blanka Váňová – vyučující zeměpisu. Žáci se seznámili s historií stanice, jejím personálním obsazením a činnostmi, které stanice obstarává. Po krátkém úvodu se žáci vydali na prohlídku vnitřních prostor, kde se seznámili se zázemím pro pracovníky, ale především s prostorami odkud se odesílají výsledky měření a pozorování. Shlédli rovněž několik záběrů z nočního snímkování oblohy. Ve venkovní části stanice se seznámili s jednotlivými přístroji pro pozorování a měření atmosférických jevů. Za zmínku určitě stojí přístroje pro měření radiace, seismických otřesů, čistoty ovzduší, oblačnosti, délky slunečního svitu a snímkování noční oblohy. V průběhu projektového dne žáci vyplňovali pracovní listy a na úplný závěr nechyběl minitest odborníka z praxe.

Mgr. Blanka Váňová

Fotogalerie