• 2.9.2021
  • Lukáš Váňa

Slavnostní imatrikulace žáků primy a kvinty

Ve středu 1. září proběhla v kině Panorama již tradiční slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků gymnázia. Obřad začal vstupem třídních učitelek a žáků primy a kvinty do sálu za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur. Poté zazněla státní hymna. Celým odpolednem nás provedla v roli moderátorky Mgr. Michaela Endlicherová. V úvodních projevech popřáli žákům hodně štěstí a pozitivních zážitků při studiu místostarosta města Mgr. Martin Šrubař a ředitel školy Mgr. Miroslav Bučánek. Žáci se  podepsali do pamětní knihy a obdrželi pamětní list, růži a drobný dárek. Následoval slib žákyně Terezie Bekové, který přednesla za všechny své spolužáky. Příjemný obřad zakončilo úžasné hudební vystoupení Mudr. Milana Vilče (piano) a MgA. Jiřího Bučánka, DiS. (vibrafon). Zazněly čtyři skladby: Makoto Ozone – Times Like These, Jens Schlicker/Nils Rohwer – Autumn Leaves a Gute Nacht a Emmanuel Séjourné – Manshark. Na závěr imatrikulace proběhlo focení nových žákovských kolektivů.
 

Mgr. Milena Mačáková 

Fotogalerie