• 15.6.2021
  • Lukáš Váňa

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

V pondělí 14. června proběhlo v kině Panorama předávání maturitního vysvědčení. Moderátorkou slavnostního odpoledne se stala naše kolegyně a bývalá vyučující oktávy v předmětech český jazyk a dějepis Mgr. Michaela Škrabalová. Maturanti se sešli o hodinu dříve k nácviku ceremoniálu. Dokonale přichystaní nastoupili za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur v 16. 00 před své blízké - rodiče a prarodiče. Následoval uvítací proslov ředitele školy Mgr. Miroslava Bučánka a za město Vítkov místostarosty Mgr. Martina Šrubaře. Za Školskou radu byla přítomna paní Bc. Šárka Trnková, za Klub rodičů paní Markéta Mičková. Poté se maturanti zapsali do Pamětní knihy. Obřad zakončilo kulturní vystoupení Davida Vlčka ze ZUŠ Vítkov a bývalé spolužačky oktavánů Magdalény Jakubíkové, nyní studentky konzervatoře v Brně.

Závěrem bych popřála našim maturantům hodně štěstí v osobním, studijním i pracovním životě a rozloučila se s nimi citátem Marka Twaina:

Za dvacet let budeš více litovat věcí, které jsi neudělal, než věcí, které jsi udělal. Tak tedy vytáhni kotvu a vypluj z bezpečného přístavu. Ať pasáty zadují do tvých plachet. Zkoumej! Sni! Objevuj!

 

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie