• 12.1.2022
  • Lukáš Váňa

Soutěže v anglickém jazyce – školní kolo

V průběhu prosince probíhala na gymnáziu školní kola soutěží v anglickém jazyce. Každá kategorie obsahovala nejprve test (znalosti slovní zásoby, gramatiky, porozumění textu a poslech), nejlepší žáci pak postupovali do ústní části, kde mluvili na vylosované téma a řešili jazykovou situaci, či – v případě kategorie I B – popisovali obrázek. Výsledky soutěží jsou následující: kategorie I B (17. 12. 2021) – 1. místo Vu Thuy Van (2. G), 2. místo Štěpán Urbánek (2. G), 3. místo Karolína Staňková (1. G). Kategorie II B (20. 12. 2021) – 1. místo Veronika Adamcová (4. G), 2. místo Tereza Machačová (3. G), 3. místo Karolína Uvírová (4. G). Kategorie III A (3. 12. 2021) – 1. místo Aleš Till (6. G), 2. místo Jáchym Chroust (6. G), 3. místo Alexandr Peter (7. G). Soutěž organizačně zajistily PhDr. Jana Ambrožová, Mgr. Irena Collinsová a Mgr. Michaela Hasalová. Vítězům blahopřejeme. První dva soutěžící z každé kategorie postupují do okresních kol, jež se budou konat v průběhu února 2022 v Opavě.

PhDr. Jana Ambrožová