• 1.11.2019
  • Lukáš Váňa

Upozornění

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Vážení zákonní zástupci,

upozorňujeme, že budova Základní školy a gymnázia Vítkov je z důvodu zajištění bezpečnosti žáků opatřena bezpečnostními zvonky, aby se zabránilo vstupu cizím osobám do budovy školy. Veškeré návštěvy se hlásí u vedení školy, v krajním případě také třídním učitelům (učitelkám).  Pokud si své žáky vyzvedáváte, či je do školy doprovázíte, zdržujte se prosím před budovou školy.

Tímto opatřením podporujeme bezpečnost Vašich dětí.

Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy