• 26.10.2019
  • Lukáš Váňa

Úspěch v soutěži ekologická škola v Moravskoslezském kraji 2018/2019

V červnu naše škola podala přihlášku do soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Soutěžící museli vyplnit dotazník, kde popsali své nejvýznamnější aktivity v rámci environmentální výchovy. Naše škola vybrala 2 projekty: Kampaň obyčejného hrdinství aneb 7 dnů, kdy můžeš se svojí školou i rodinou zlepšit svět, během níž žáci a jejich rodinní příslušníci plnili ekologické výzvy – např. bezmasý týden, do školy pěšky/na kole, hlídat spotřebu vody a energií, chovat se v souladu s cíli udržitelného rozvoje – a Křížem krážem přírodou Jesenicka, který absolvovali žáci 4. a 5. tříd v úvodu školního roku a během něhož absolvovali zážitkové učení v pěti oblastech ekologie – biodiverzita, voda v krajině, klimatická změna, odpady aneb kam s ním, pěšky nebo na kole.

Do soutěže dorazilo celkem 52 přihlášek (9 z MŠ, 28 ze ZŠ a 15 ze SŠ). K naší velké radosti patřila naše škola mezi ty oceněné a 23. 10. 2019 se mohla zúčastnit slavnostního vyhlášení výsledků soutěže na KÚ MSK. Referenční list, krásnou květinu a poukaz ve výši 10.000,- Kč převzaly zástupkyně Ekotýmu gymnázia Martina Maléřová a Lucie Pšenicová z oktávy společně s ředitelem školy Mgr. Miroslavem Bučánkem.

Chtěl bych tímto poděkovat žákům i vyučujícím, kteří v rámci Ekotýmů školy a výuky dané projekty zrealizovali.

Mgr. Miroslav Bučánek