• 11.9.2020
  • Lukáš Váňa

Volby do školské rady za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky

Zveme Vás k volbám do Školské rady za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky. Volba se uskuteční ve školní jídelně ve středu 16. září 2020 od 15,00 do 16,30. Voleni budou celkem tři kandidáti. Vámi navržení zástupci, kteří s nominací souhlasili a jsou ochotni danou funkci vykonávat, jsou (v abecedním pořadí): Natálie Kočíb Černá, Bc. Šárka Trnková a Pavel Vašátko.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie