• 6.9.2022
  • Lukáš Váňa

Adaptační program šestých tříd

Ve dnech 2. 9. a 5. 9. proběhly adaptační kurzy šestých tříd. Pěkně připravený program byl pod taktovkou společnosti Eurotopia. Žáci celý den strávili se svými třídními učiteli a lektorkami Eurotopie a pomocí vybraných aktivit rozvíjeli týmovou spolupráci a vzájemně se poznávali se svými novými třídními učiteli. Většina aktivit a her probíhala za pěkného počasí na školním hřišti. Žáci i učitelé si všechny hry užili a zase se o něco více sblížili.

Mgr. Michaela Hasalová

Fotogalerie