• 10.11.2021
  • Lukáš Váňa

Charitativní sbírka – FOND SIDUS

Naše škola se letos opět s nadšením zapojila do této charitativní akce – Výzvy Fondu Sidus. Společnost Fond Sidus je neziskovou organizací, která dlouhodobě podporuje nemocné a handicapované děti, a to po finanční i materiální stránce. Vybrané výrobky Fondu Sidus si žáci naší školy mohli zakoupit prostřednictvím žáků - zástupců Žákovských parlamentů do konce října. Získané finanční prostředky budou věnovány na podporu konkrétních dětských pacientů.

Zástupcům Žákovského parlamentu 2. a 3. stupně se podařilo vybrat krásných 11.505,- Kč. Děkujeme všem žákům, kteří se do této akce zapojili a výrobky si zakoupili.

„My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, bychom měli myslet na ty, kteří tolik štěstí nemají.“

Mgr. Jana Kravčíková

Fotogalerie