• 24.10.2019
  • Lukáš Váňa
  • video

Den činu 2019 a ještě něco navíc

Již tradičním počinem prvního stupně Základní školy a gymnázia ve Vítkově se stala environmentálně laděná akce určená primárně pro předškolní děti místních a okolních mateřských škol. Nejinak tomu bylo i letos, a proto jsme dne 23. 10. 2019 uvítali na 150 dětí ze sedmi mateřských škol.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Podtitulem Dne činu 2019 byly Záhady podzimu. Hlavními protagonisty a maskoty naučného dopoledne byli myšáci Mickey a Minnie, kteří si pozvali záhadologa, psa Scooby Dooa, aby si ověřili jeho věhlasné detektivní schopnosti. Požádali ho o vyřešení několika tajuplných podzimních hádanek. Jelikož na tuto výzvu Scooby Doo sám nestačil, přizval si na pomoc děti, které mu rády a ochotně pomohly.

Společnými silami tak rozluštili záhadu suché nohy, podzimního pytle, vůní, stínů, tajemného zvuku, popelnice a objevili tajemství proutěného košíku, úkrytu zvířat, ryb a dokonce si procvičili umění kouzlení. Jak samotné názvy jednotlivých stanovišť napovídají, soustředili jsme se na rozvoj všech lidských smyslů na environmentálním podkladu v kombinaci s poznávacími a naučnými cíli, a to hravou formou. Na závěr byli všichni zúčastnění odměněni sladkou dobrotou, medailí, vyznamenáním za vyřešení podzimní záhady, uznalým pohledem a pohlazením samotného Scooby Dooa.

Pro všechny návštěvníky byla přichystána také svačina a doprovodný program – jízda na měsíčních vozech, koloběžkách a odrážedlech, omalovánky, tematické pracovní listy a puzzle, herny v místních družinách.

Nedílnou součástí tohoto dopoledne se stali žáci 5. A, 5. B a 1. G třídy, kteří bezpečně prováděli děti z MŠ po jednotlivých stanovištích nebo zajišťovali realizaci úkolů.

Paralelně se Dnem činu probíhala akce s názvem Polyhry, které se zúčastnilo na 50 žáků čtvrtých a pátých tříd ze základních škol Budišov nad Budišovkou, Větřkovic a Vítkova (náměstí Jana Zajíce), s cílem seznámit děti s prostory Polytechnické učebny vybudované v rámci projektu IROP Přírodovědná gramotnost – základ moderního vzdělávání, a především pak s jejím obsahem – edukativními hrami. Žáci měli možnost seznámit se s pravidly a zahrát si množství  didaktických her různého zaměření. Dle svých preferencí tak rozvíjeli své matematické dovednosti, logické myšlení, prostorovou představivost, geometrické znalosti, násobilku, slovní zásobu, pohotovost, kooperaci, základy programování a mnohé další. Kompetentními spoluhráči a mentory jim byli žáci naší 5. A třídy, kteří hry perfektně ovládají.

O trvalou vzpomínku z obou akcí v podobě filmové reportáže se postaral zájmový kroužek KAMERA ze Střediska volného času ve Vítkově.

Největší odměnou realizátorům jakékoliv akce jsou spokojené výrazy ve tvářích, rozzářené dětské oči a pochvalná slova návštěvníků. Ceníme si toho, že ani letos tomu nebylo jinak.

Za realizační tým s díky

Mgr. Marešová Barbora

Video

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Fotogalerie