• 7.9.2022
  • Lukáš Váňa

Den otevřených dveří SVČ Vítkov

5. a 6. září 2022 proběhl ve Středisku volného času ve Vítkově Den otevřených dveří. Žáci druhých, třetích a čtvrtých tříd měli možnost prohlédnout si prostory a vybavení SVČ. Prostřednictvím zábavných prezentací a workshopů se žáci seznámili s nabídkou zájmových kroužků a aktivit pro letošní školní rok. Nabídka byla vskutku zajímavá. Na mnoha stanovištích v budově i v prostorách zahrady si žáci mohli vyzkoušet zajímavé interaktivní aktivity celé řady kroužků. Nechyběl kroužek vaření, pečení, deskové hry, badatelský kroužek. Velký zájem vzbudil také kroužek střelecký, youtubering, základy 3 D tisku či robotika. Mezi oblíbené patřil také kroužek juda aikido. V letošním roce přibyl k týmu SVČ nový čtyřnohý člen – fenka Bety za pejskaře, která ochotně se všemi spolupracovala a sklidila zasloužený obdiv. Děkujeme všem členům SVČ, kteří se starají o naše školáky v rámci mimoškolních aktivit, za příjemné dopoledne a těšíme a zase na příští rok. 

Mgr. Bc. Jana Špoková 

Fotogalerie