• 22.9.2021
  • Lukáš Váňa

Desatero pro primární prevenci

Naše škola se v tomto školním roce zapojí do projektu podporovaného MŠMT – „Desatero pro primární prevenci“. Smyslem tohoto projektu je předcházení rizikovému chování ve školách, školských zařízeních i mimo ně. Projekt bude realizován u žáků 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.

Mgr. Zuzana Peterová Drimajová