• 16.6.2022
  • Lukáš Váňa

Eurorebus - celostátní kolo

V pondělí 13. června 2022 se uskutečnilo na Vysoké škole ekonomické v Praze celostátní kolo zeměpisné soutěže Eurorebus. Od října 2021 do února 2022 absolvovali žáci tříd 6. A, 8. A, 8. B, 8. C, 9. B, tercie a kvarty 20 korespondenčních kol. V každém kole bylo potřeba najít správné odpovědi na 10 mnohdy velmi těžkých a záludných otázek z různých oblastí humanitních a přírodovědných věd a ty v určeném termínu odeslat pořadatelům soutěže. Body za správné odpovědi se postupně jednotlivým třídám sčítaly. Za naši školu byly do celostátního kola pozvány třídy 6. A, 8. A, 8. B a tercie. I tady museli žáci vyplnit v daném časovém limitu test. Celkově se naše škola umístila na 18. místě z 55 škol z celé České republiky. Poděkování patří žákům, kteří se celostátního kola účastnili. Za 6. A Barbora Sovová, Barbora Hrubá, Nela Benschová, za 8. A Patrik Cáb, Šimon Kubala a Adéla Kopřivová, za 8. B Natálie Ježová, Adéla Kožaná a Marek Maléř, za tercii Adéla Jurošková, Richard Vašátko a Lukáš Vícha.

Mgr. Blanka Váňová

Fotogalerie