• 27.12.2020
 • Lukáš Váňa

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Základní škola

 • presenční výuka 1. – 2. tříd
 • distanční výuka 3. – 9. tříd


Školní družina + školní klub

 • provoz družiny pro žáky 1. – 2. tříd od 6:30 do 16:30
 • žáci budou ve svých odděleních školní družiny dle rozdělení z úvodu školního roku
 • vrácení úplaty za dobu uzavření ŠD - vzhledem k možnosti dalšího uzavírání školy v následujících měsících školního roku bude celková částka vrácena po propočítání v červnu 2021
 • provoz školního klubu pouze v distanční podobě


Gymnázium

 • distanční výuka 1. G - 8. G

 

OBECNÉ POKYNY A INFORMACE

 • při vstupu do školy provede každá vstupující osoba desinfekci rukou, tu provádí pravidelně i v době svého pobytu ve škole (např. při vstupu do školní jídelny)
 • třídy, které v daném týdnu nemají presenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit ŘÁDNĚ NASAZENÉ rouškypo celou dobu pobytu ve škole!
  1. během svačiny žáka o přestávce doporučujeme, aby vždy svačil v dostatečném odstupu od spolužáků, případně nejbližší spolužáci v danou chvíli měli nasazeny roušky z důvodu vlastní ochrany
 • vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech a se svolením ředitele
 • po schválení ředitelem školy jsou žákům umožněny po domluvě individuální konzultace s učitelem (1 žák = 1 pedagogický pracovník)
 • zapůjčená PC technika
  1. technika bude půjčována na sekretariátě školy pouze v případě, že bude zabezpečena presenční výuka ve škole
 • ve škole bude docházet k pravidelnému větrání během přestávek i v průběhu hodiny (žáci i učitelé musí být vhodně oblečeni)
 • výuka hudební výchovy bez zpěvu, výuka TV bez sportovních aktivit (vycházky apod.)

 

Školní jídelna

 • obědy budou automaticky přihlášeny všem žákům, kteří budou mít presenční výuku
 • je umožněn odběr obědu za dotovanou cenu i žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost po příchodu do školní jídelny provést desinfekci rukou a v prostorách jídelny nosit roušky (s výjimkou doby konzumace stravy - klademe důraz na rychlé odstravování a minimalizaci kontaktu žáků i zaměstnanců bez roušky)
 • žáci budou odstravováni dle pokynů, které budou vycházet z aktuálního rozvrhu hodin a situace ve školní jídelně

 Instrukce z MŠMT - viz www.zsgvitkov.cz - sekce úřední deska

  

Ve Vítkově 27. 12. 2020                                            Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy