• 22.6.2022
  • Lukáš Váňa

Informace o povinnosti plavání v rozsahu 40 vyučovacích hodin po dobu docházky na 1. stupni ZŠ

Na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění s účinností od 1. září 2017 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Plavání v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin je pro žáky v rámci tělesné výchovy na 1. stupni povinné (na naší škole je v tomto rozsahu plavání stanoveno ve 2. a 3. ročníku). Pokud je žák z tělesné výchovy osvobozen, nebo se ze zdravotních důvodů nemůže plavání zúčastnit, je potřeba ještě před zahájením výuky odevzdat škole platné lékařské potvrzení s posudkem. Na základě tohoto potvrzení bude vydáno ředitelem školy Rozhodnutí o osvobození z plavání.  Následně žák nebude v daném pololetí hodnocen známkou.

Ve školním roce 2022/2023 zahájí  2. září výuku plavání třídy II. B, III. A a 5. září třídy II. A, II. C a III. B.

V případě dotazu se můžete obrátit na ředitele školy Mgr. Miroslava Bučánka nebo zástupkyni ředitele Mgr. Dášu Kalužovou.