• 14.10.2021
  • Lukáš Váňa

ODIS BUS

V úterý 12. října byla zpestřena výuka žákům šestých tříd a prvnímu ročníku osmiletého gymnázia, kdy došlo k výuce ve zcela netradičním prostředí – ve speciálně upraveném autobusu přistaveném před areálem školy. Koordinátoři ostravského dopravního integrovaného systému žáky seznámili s výhodami cestování veřejnou hromadnou dopravou. Žáci si vyslechli a porovnávali klady a zápory cestování autem, autobusem, trolejbusem, vlakem nebo tramvají a dozvěděli se, že cestování veřejnou hromadnou dopravou není překážkou pro nevidomé či osoby s omezenou schopností pohybu. 

V neposlední řadě žáci obdrželi podstatné informace ke kartě ODIS (zvýhodněné jízdní tarify, slevy na jízdném), a hlavně kde a jak si vyhledat nejlepší dopravní spojení. 

 Mgr. Markéta Dučková

Fotogalerie