• 15.11.2021
  • Lukáš Váňa

Projektový den s rodilým mluvčím

V rámci projektu Úspěšně v základním vzdělávání II se ve středu 10. 11. 2021 uskutečnil projektový den s rodilým mluvčím v jazyce ruském. Účastnili se ho žáci devátého ročníku. Seznámili se s tradičními ruskými jídly, symboly a státními znaky Ruska, státními svátky. Poslechli si tradiční vánoční a velikonoční písně. Výuka byla zajímavá a pro žáky přínosná.   

Mgr. Eva Janštová

Fotogalerie