• 20.5.2021
  • Lukáš Váňa

Provoz školy od 24. 5. 2021

Dobrý den, vážení zákonní zástupci. S ohledem na další pokyny z MŠMT bude od 24. 5. 2021 provoz školy upraven takto:

 

Testování + ochrana dýchacích cest

·         1x týdně antigenními testy (žáci mohou mít vlastní - platí stále stejná pravidla)

·         žáci 1. stupně, kteří navštěvují ranní družinu, budou otestování po příchodu v pondělí v kmenových učebnách

·         žáci 1. stupně, kteří nenavštěvují ranní družinu, budou otestování po příchodu do školy v pondělí v kmenové učebně

·         žáci 2. stupně a gymnázia, kteří navštěvují ráno školní klub, budou otestováni po svém příchodu ve školním klubu (VCHOD OD KULTURNÍHO DOMU)

·         žáci 2. stupně a gymnázia, kteří nenavštěvují ráno školní klub, budou testováni v pondělí po příchodu do školy ve třídách, kde bude podle rozvrhu probíhat jejich 1. vyučovací hodina

·         žáci, kteří přijdou do školy poprvé jiný den, než v testovací den (pondělí) se ihned po příchodu dostaví na sekretariát školy, pokud by p. sekretářka byla pracovně mimo svou kancelář, vyhledají nejbližšího zaměstnance školy, který zajistí otestování žáka

·         je povinnost všech osob ve škole nosit ochranu dýchacích cest

·         pokud rodič nesouhlasí s testováním / nošením ochrany dýchacích cest a z těchto důvodů nechce posílat dítě do školy… musí komunikovat s třídními učiteli i učiteli jednotlivých předmětů ohledně zadávané práce, zkoušení, testování… (škola nebude vyučovat formou meetů)

 

Výuka

·         probíhá presenční výuka všech žáků ve škole dle platných rozvrhů hodin / suplování - JE TŘEBA SLEDOVAT BAKLÁŘE, Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ BUDE DOCHÁZET K DROBNÝM ZMĚNÁM

·         sportovní činnosti probíhají v omezeném režimu (nelze využívat šatny, sprchy), žáci budou za vhodného počasí konat vycházky

·         ve výuce HV není stále povolen zpěv

 

Školní družina / školní klub

·         běžný provoz od 6:30 do 16:30

 

Provoz školní jídelny

·         běžný režim za dodržení všech hygienických předpisů (desinfekce, ochrana dýchacích cest, rozestupy mezi stoly…)

 

Režim v době maturit

·         v době konání písemných a ústních maturitních zkoušek (24. - 26. 5., 1. - 2. 6. 2021) bude pro nematuranty uzavřeno 1. patro v pavilonu B (nad ředitelnou), žáci sledují suplování z důvodu umístění výuky ve škole, využívají jiných nejbližších WC

·         25. 5. 2021 bude dopoledne pro žáky uzavřena chodba u školního klubu - žáci chodí 1. patrem pavilonu A, využívají jiná nejbližší WC ve škole