• 2.9.2021
  • Lukáš Váňa

Prvňáci slavnostně zahájili školní rok 2021/2022

Úderem osmé hodiny ranní byl 1. září zahájen školní rok 2021/2022. Asi nejvíce se na tento den těšili naši prvňáčci, které v krásně vyzdobených třídách přivítaly jejich paní učitelky Mgr. Hana Sokolová, Mgr. Monika Prokšová, Mgr. Jarmila Haubeltová a paní vychovatelky Bc. Romana Ďurišová a Bc. Ludmila Šromotová.

 Po nutném testování a společném seznámení se žáci v doprovodu rodičů, vychovatelek a třídních učitelek přesunuli do místního kina, kde nové žáky přivítal ředitel školy Mgr. Miroslav Bučánek. S pasováním dětí na prvňáčky pomáhaly pohádkové postavy Mickey a Minnie. Popřát žákům, rodičům i pedagogům úspěšný a pohodový školní rok přišel také pan starosta Ing. Pavel Smolka, místostarosta Mgr. Martin Šrubař a zástupkyně Školské rady Bc. Šárka Trnková. Na pódiu všichni žáci obdrželi upomínkový list, drobné dárečky a krásný školní kapsář na lavici, který financoval zřizovatel školy město Vítkov. Věříme, že na tento den budou mít všechny děti krásné vzpomínky, a přejeme nejen prvňáčkům, ale všem žákům naší školy, aby se jim ve škole líbilo, našli si nové kamarády a každý den se do školy těšili.

Fotogalerie