• 20.1.2023
  • Lukáš Váňa

Šifra Jana Ámose

Po dvouleté „covidové“ pauze se dne 17. ledna 2023 v prostorách gymnázia opět uskutečnila vědomostní soutěž pro žáky pátých tříd s názvem Šifra Jana Ámose. Z přihlášených žáků septimáni v roli organizátorů vytvořili 5 týmů, které měly 70 minut na plnění nejrůznějších úkolů na jednotlivých stanovištích. Pokud soutěžící uspěli, získali vždy jednu indicii, jež jim měla nápomoci k rozluštění slova, které jim otevřelo cestu k sladké odměně. Během soutěže si účastníci měli možnost prověřit schopnost komunikace, spolupráce, strategického myšlení, rovněž pak i znalosti a dovednosti z mnoha vědních oborů.

Mgr. Andrea Mášová

Fotogalerie