• 31.1.2021
  • Lukáš Váňa

Školní kolo zeměpisné olympiády

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží, která je určena pro všechny žáky, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe. Účast v Zeměpisné olympiádě přináší mimo jiné možnost získat nové zkušenosti nad rámec běžné výuky zeměpisu, změřit síly s ostatními soutěžícími ze školy, okresu, kraje i celého Česka. Každým rokem je Zeměpisná olympiáda pořádána ve čtyřech věkových kategoriích. 

V týdnu od 20. 1. do 25. 1. 2021 psali všichni žáci naší školy školní kolo Zeměpisné olympiády. Protože výuka probíhala online, byla i školní kola ve všech kategoriích online formou. 

 

Do okresního kola postoupili:

- v kategorii A (žáci 6. tříd základní školy a primy víceletého gymnázia)

  1. Bečica Lukáš, 2. Janeček Petr, 3. Zouhar Štěpán - všichni žáci primy,

- v kategorii B (žáci 7. tříd a sekundy) 

  1. Březovjáková Beáta, 2. Janečková Karolína, 3. Kapustjak Markéta - všechny žákyně sekundy, 

- v kategorii C (žáci 8. – 9. tříd a tercie – kvarty)

  1. Přikryl Adam 9. C, 2. Karlík Adam kvarta, 3. Hruboňová Eva 9. C, 

- v kategorii D (žáci středních škol) 

  1. Malcharková Elen -sexta, 2. Vašutová Klára -sexta, 3. Leher Jan – oktáva. 

 

Mgr. Blanka Váňová