• 21.4.2022
  • Lukáš Váňa

Ukliďme Vítkov

V měsíci dubnu se žáci nižšího gymnázia a základní školy zúčastnili celé řady úklidových dnů v rámci celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Cíl byl jasný - najít a uklidit rozmanité odpady a černé skládky ve městě Vítkov a širokém okolí. Úklidové týmy se vypravily např. na Bělidla, k Balatonu, rybníkům Pavelákům a říčce Čermné. Úklid probíhal i v centru města. Žáci se zaměřili na lokalitu vlakového a autobusového nádraží, parku a sídliště. Naplněné pytle odevzdali do Sběrného dvora Technických služeb Vítkov. Mezi sesbíraným odpadem bylo nemalé množství plechovek, skla, plastových lahví, pneumatik, polystyrenu, ale i celé řady kuriozit např. křesla, oděvů či částí karoserie. 

Dokázali jsme, že nám příroda není lhostejná a odcházeli tak s příjemným pocitem dobře vykonané práce.

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie