• 17.3.2022
  • Lukáš Váňa

Úspěch v okresním kole Chemické olympiády kategorie D

Dne 8. března 2022 se konalo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D, kterého se zúčastnilo celkem 19 žáků z osmi škol. Kromě náročných teoretických úkolů na téma země a vzduch byl velký důraz kladen na praktickou badatelskou práci v laboratoři. 

Z našich žáků se Filip Jedinák z kvarty umístil na 5. místě, Štěpán Urbánek ze sekundy na 9. místě, David Hýbel z 9. A na 14. místě a Veronika Adamcová z kvarty na 18. místě. 

Všem blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy!

Ing. Miloslav Pravda, Ph.D.

Fotogalerie