• 23.3.2022
  • Lukáš Váňa
  • 10×

Velká cena ZOO

V úterý 22. 3. se zapálení biologové ze tříd nižšího gymnázia a ZŠ vydali do Zoologické zahrady Ostrava reprezentovat školu v soutěži Velká cena ZOO 2022, tentokrát na téma Lesy České republiky. Sestavili jsme celkem osm týmů, čtyři týmy za každou třídu nižšího gymnázia a čtyři smíšené týmy ze 6. až 9. ročníků ZŠ. Soutěžící odpovídali na testové otázky z oblasti lesních ekosystémů, typů lesních společenstev na našem území, vertikální struktury lesa, druhové rozmanitosti a ochrany těchto lokalit. Po testu následovala zasloužená odměna v podobě prohlídky zahrady, včetně pozorování nových papoušků v pavilonu Papua a koberců překrásné jarní květeny v celém areálu.

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie