• 23.9.2022
  • Lukáš Váňa

Výstava hub

Ve čtvrtek 22. září navštívili vybrané třídy gymnázia a základní školy v rámci výuky biologie nevšední výstavu hub s názvem Šup hříbečku do košíčku. Hlavním tématem byly houby rostoucí v okolních lesích. Výstava byla zajímavá především tím, že některé exponáty donesli z lesů, luk, zahrádek a parků samotní obyvatelé města Vítkov. Naprostou většinu ukázkové sbírky nasbíral nadšený mykolog pan Ing. Leoš Váňa, který přímo na místě rozpoznal a taxonomicky zařadil neznámé plodnice hub. A bylo jich přes 100 druhů! Výstavu rovněž doplnila jeho odborná přednáška. Žáci tak měli možnost prohloubit si teoretické znalosti z mykologie tolik potřebnými praktickými poznatky.

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie