• 2.11.2021
  • Lukáš Váňa

Výtvarná soutěž EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Do výtvarné soutěže, kterou pořádala nestátní nezisková organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s., bylo vybráno šest prací našich žáků. Druhé kolo soutěže proběhlo 26. 10. 2021, kterého se ale naši žáci neúčastnili vzhledem k opatření v souvislosti s covid-19. Přesto jsme zaznamenali mimořádné úspěchy. „Zahrada plná života“ – tak znělo zadání tématu, které měli žáci zpracovat. Pro všechny byla stejná pouze jedna podmínka ve formátu výkresu, technika zpracování byla libovolná. Každá práce byla odeslána s výkladem autora, ve kterém představil a komentoval povahu svého díla. Barevnou kompozicí temperovými barvami kouzelné krajiny zaujali Elen Staňková z 3. C (první místo) a Zbyněk Židek z 1. G (třetí místo). Pastelková kresba s názvem „Za plotem“ Matyase Záboje z 6. C obsadila druhé místo.

Všem zúčastněným žákům patří díky za reprezentování naší školy a vítězům velká gratulace.

Mgr. Terezie Šímová