• 11.5.2021
  • Lukáš Váňa

Výzvy tělocvikářů

Od začátku kalendářního roku 2021 nemohly probíhat hodiny tělesné výchovy na půdě školy ze známých důvodů. Proto jsme se rozhodli motivovat žáky a studenty k pohybu ve volném čase zábavnou formou. Napadlo nás zorganizovat tři dobrovolné výzvy.

První výzva „Společně na Sněžku“ je pro třídní kolektivy. Úkolem je dorazit společnými silami na Sněžku z Vítkova po turistických trasách, což je vzdálenost 252 km. Každý, kdo se jde projít (proběhnout, projet na kole) si změří pomocí mobilní aplikace vzdálenost a vytvoří mapu trasy. Informace nám pošle a my sčítáme vzdálenosti každé třídě. Výzva má velký ohlas a první třídy byly na Sněžce již za týden. Pokračujeme tedy dále (v mapě severozápadním směrem) do konce května a uvidíme, kam se nejlepší třídní kolektivy dostanou. Jednotlivci, kteří se zapojí, jsou odměněni známkou z TV. Nejlepší třídy obdrží diplomy a drobné ceny.       

Druhá výzva „Najdi školní kešku“ je pro jednotlivce. Po vzoru celosvětové hry Geocaching jsme rozmístili v okolí Vítkova osm krabiček s malým předmětem (tzv. kešky). Zveřejnili jsme jejich zeměpisné souřadnice a polohu v mapě. Lovci kešek mají za úkol krabičku najít, vyfotit se s číslem na víčku, poslat nám foto a vyměnit drobný předmět pro dalšího nálezce. Úspěšní lovci jsou opět odměněni známkou a ti nejlepší drobnou cenou. I o tuto výzvu je velký zájem a již brzy jsme evidovali mnoho úspěšných nálezců, ale také dosti neúspěšných. Proto jsme nápovědy zjednodušili podrobnější mapou a stručným popisem umístění.     

Třetí výzva „Cvičím, cvičíš, cvičíme“ je pouze pro nižší stupeň, ve které je 5 sportovních disciplín: švihadlo (skoky snožmo za 1 minutu), sed-leh (1 minuta), plank (výdrž v poloze prkno), skok z místa (snožmo) a přihrávky ve dvojici (1 minuta). Žáci je provádí v domácím prostředí, své výkony nahlásí a za splnění alespoň tří disciplín dostávají známku 1. Nejlepší sportovci a třídy získají drobné ceny a diplomy. Žáci nižšího stupně se účastní i první výzvy.

Jsme nadšeni vysokým počtem žáků a studentů, kteří se do výzev zapojili. To je zase odměna pro nás. 

SPORTU ZDAR, tělocvikáři ZŠG Vítkov      

Fotogalerie