• 10.6.2022
  • Lukáš Váňa

Comedias

Dne 7. června 2022 byla v rámci projektu Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku II (IN-VIT II) realizována umělecká přehlídka Comedias. Tato tradiční akce se letos uskutečnila v tělocvičně školního klubu a nabídla divadelní, taneční, pěvecké, hudební, recitační
 a sportovní vystoupení. Nejprve se představil divadelní soubor pod vedením p. vychovatelky Karíny Kopecké s veršovanou pohádkou „O Něhurce“. Následovalo taneční vystoupení mažoretky Báry Indrákové, která je mistryní České republiky. Veronika Čigašová a Tadeáš Mirga předvedli své umění s fotbalovým míčem. „O Jeníčkovi a Mařence“ byl název druhé veršované pohádky, se kterou vystoupil divadelní soubor. Chvilka poezie přišla při recitačním vystoupení Aleny Králové. Theodora Mikulčáková předvedla, že je jak zdatnou hráčkou na klávesy, tak i zpěvačkou. Veronika Čigašová to umí nejen s fotbalovým míčem, ale ovládá i tanec, což dokázala při krátkém vystoupení s Veronikou Gazdíkovou. Na závěr se představil taneční soubor pod vedením p. vychovatelky Zuzany Hurtové s písní „Já jsem popelář“. Hudební podklad byl zajištěn s pomocí nově zakoupené ozvučovací techniky. Poděkování patří všem účinkujícím, vyučujícím hudební výchovy za zapůjčení kláves a žákům, kteří pomáhali s přípravou.  

Karína Kopecká, Zuzana Hurtová, Bc. Lukáš Váňa    

Fotogalerie