Přírodovědná gramotnost - základ moderního vzdělávání

Škola se stala úspěšným žadatelem o dotaci z 3. výzvy MAS Opavsko – IROP – Vzdělávání 2017 na projekt „Přírodovědná gramotnost – základ moderního vzdělávání“ (registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005887), který je zaměřený na modernizaci výuky v naší škole s důrazem na využití multimediální techniky.

Celková výše způsobilých výdajů uznaných řídícím orgánem činila 1.422.868,- Kč, dotace byla ve výši 1.351.724,59 Kč. Z projektu vznikly v průběhu srpna a září tohoto roku tři nové odborné učebny – polytechnická učebna na 1. stupni základní školy, přírodovědná učebna a matematicko-fyzikální učebna na 2. stupni základní školy. Smyslem projektu je rozšíření a modernizace výuky, její zkvalitnění a vznik nových možností pro případné zájmové a volnočasové aktivity žáků školy.

Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy

Škola požádala o dotaci z 3. výzvy MAS Opavsko–IROP-Vzdělávání 2017 na projekt „Přírodovědná gramotnost – základ moderního vzdělávání“ (registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005887), který je zaměřený na modernizaci výuky v naší škole s důrazem na využití multimediální techniky. Dotaci jsme získali v celkové výši 1.471.518,- Kč. Z projektu vzniknou tři nové odborné učebny – polytechnická učebna na 1. stupni základní školy, přírodovědná učebna a matematicko – fyzikální učebna na 2. stupni základní školy. Smyslem projektu je rozšíření a modernizace výuky, její zkvalitnění a vznik nových možností pro případné zájmové a volnočasové aktivity žáků školy.

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy