Vítejte na stránkách školního klubu

Školní klub se nachází v budově 2. stupně a gymnázia a je určen pro žáky 6. – 9. tříd základní školy a odpovídajících ročníků gymnázia.  

Vychovatelé: Karína Kopecká a Bc. Lukáš Váňa

Informace pro zákonné zástupce:

Školní klub je v současné době z důvodu hygienických opatření uzavřen. Zájmové vzdělávání probíhá distančně přes Google Classroom.

Pro sportování v malé tělocvičně u školního klubu je nutná pevná obuv (tenisky nebo cvičky, nesmí být crocsy či jiné papuče).

Z důvodu hygienických opatření se letos pitný režim neposkytuje, žáci si musí nosit vlastní pití.