Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Přihláška – školní družina a školní klub – word 

Přihláška – školní družina a školní klub – PDF 

 

Celoroční poplatek za školní družinu: 500,- Kč, splatných do konce měsíce srpna 2019, na účet školy 19-8388410247/0100, do zprávy pro příjemce napište: ŠD + jméno dítěte + třídu (do níž bude dítě chodit ve školním roce 2019/2020). Ve výjimečných případech budou platby v hotovosti možné na ekonomickém úseku.

 

Celoroční poplatek za školní klub: 400,- Kč, splatných do konce měsíce srpna 2019, na účet školy 19-8388410247/0100, do zprávy pro příjemce napište: ŠK + jméno dítěte + třídu (do níž bude dítě chodit ve školním roce 2019/2020). Ve výjimečných případech budou platby v hotovosti možné na ekonomickém úseku.

„Prarodiče jsou andělé svých vnoučat. Šťasten ten, kdo je má.“

Naše škola se každoročně zapojuje do projektu „72 hodin pro dobrovolnictví“, který letos připadl na termín od 10. do 13. října. V rámci projektu se dobrovolníci pouští do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Jednou z aktivit, kterou jsme v rámci projektu zrealizovali, bylo zábavné soutěžní odpoledne pro babičky, dědečky a jejich vnoučata s podtitulem „Aktivně aktivní“. V rámci disciplín zaměřených na logiku či zručnost nešlo ani tak o vítězství, jako o pocit příjemně stráveného odpoledne prarodičů se svými vnoučaty. Poděkování patří panu Židkovi za finanční dar, který posloužil k nákupu cen.         

Lukáš Váňa

 

 

 

Ve čtvrtek 12. září 2019 proběhl v Základní škole pro tělesně postižené v Opavě projektový den Spořínci – správné děti zaměřený na finanční gramotnost. Vzhledem k tomu, že s touto školou spolupracujeme už bezmála deset let, nechyběla ani na této akci naše aktivní účast a pomoc.

Slavnostního zahájení se ujali jak organizátoři projektu, tak vedení škol, včetně našeho p. ředitele Mgr. Miroslava Bučánka. Prostory opavské školy a zahrady se pak proměnily ve stanoviště s různými úkoly, jak vědomostními, tak pohybovými. Devatenáct našich žáků pomáhalo opavským kamarádům plnit tyto úlohy zaměřené především na finanční gramotnost. Děti společně sestavovaly například zdravý jídelníček, zdolávaly nástrahy nákupu přes internet, probraly nákup v supermarketech, třídily správně odpad, počítaly atd.

Během celého dopoledne provázel děti myšák Mickey Mouse a myška Minnie, v jejichž kostýmech se potili naši žáci Standa a Matěj. Nadšení školkových dětí, ale také dětí ze Základní školy pro tělesně postižené bylo veliké. Slavné postavičky znají z televizních obrazovek, a tak jim jejich přítomnost vykouzlila úsměvy na tvářích.

Celé dopoledne se neslo v duchu přátelství a poznání. Naši žáci si znovu ověřili, že není v životě člověka nic důležitějšího než zdraví. Především svou pomocí dokázali, že mají srdce na pravém místě a že dokáží svou empatií a laskavostí udělat radost těm, kterým osud do vínku zdraví nedal.

Poděkování patří našim žákům, ale také hlavní vychovatelce Karíně Kopecké a paní vychovatelce Janě Frankové, které se aktivně podílely na organizaci celé akce ve spolupráci s pořadateli. Těšíme se na další společnou spolupráci.

Karína Kopecká, Mgr. Miroslav Bučánek

 

Ve třetím červencovém týdnu proběhl tábor „Mladý Pythagoras“. Program byl velmi pestrý. V pondělí si žáci vyrobili trička se svým šťastným číslem a znamením zvěrokruhu. V úterý byl celodenní výlet do Oder, kde žáci jezdili na kolech a navštívili Muzeum – Katovna, kde se dozvěděli o tom, jak lidé v našem regionu žili před sto lety a vyzkoušeli si některé nástroje na mučení. Ve středu za námi přijelo Mobilní planetárium, shlédli výukový program o vesmíru a podmořském světě. Odpoledne čekalo žáky dobrodružství na aquazorbingu. Ve čtvrtek hledali poklad na hradě Vikštejně a malovali na hrníčky. V pátek po instruktáži zdolávali horolezeckou stěnu a skládali mozaikový obrázek. Kromě pěkných zážitků si odnesli domů i vše, co si vyrobili a také Certifikát úspěšného absolventa a pamětní fotografie.

Vychovatelky Romana Nováková, Ludmila Šromotová, Jana Franková
Asistentky Pavla Vymětalová, Kateřina Kišová

 

 

I v letošním školním roce jsme uspořádali pro budoucí prvňáčky příměstský tábor. Celkem 24 budoucích prvňáčků získalo v druhém červencovém týdnu první příležitost k seznámení se s prostory školy, školní družiny, školní jídelny a školního hřiště. Poznali také své budoucí vychovatelky, které pro ně na celý týden připravily pestrý program. Děti si vyrobily a odnesly domů záložky do knížek či vlastnoručně pokreslená bílá trička, na školním hřišti si vyzkoušely jízdu na odrážedlech, ve vítkovském kině shlédly filmovou pohádku Aladin a mnohé další. Celý tábor byl zakončen v pátek hledáním pokladu v místním parku a předáním sladkých odměn.        

Lukáš Váňa, vychovatel

 

Ve druhém červencovém týdnu zahájil příměstské tábory „Pohádkový tábor“. Celý týden se dvacet účastníku zabývalo českými pohádkami – Bajaja, Zlatovláska, Nebojsa, Čert a Káča a Popelka. Řešili různé zapeklité úkoly, dramaticky ztvárňovali, četli a hráli hry s danými tématy. Nechyběla ani výtvarná a pracovní činnost, kde si vyrobili svá pohádková trička, obrazy, komiksy, mozaiky a masky ze sádry. Ve středu 10. 7. 2019 jsme se společně vypravili vlakem do města Oder, kde stojí tzv. Katovna. V Katovně jsme si prohlédli její historii, pohádkové skřítky ale i strašidelnou mučírnu. Ve čtvrtek jsme navštívili kino Panorama Vítkov, kde jsme shlédli pohádku Aladin.  Pohádkový týden jsme ukončili divadelním odpolednem, odkud si děti odnesli sladké balíčky a diplom na památku.

Přeji hezké prázdniny. 

Barbora Skřehotová

 

 

V pátek 7. 6. a v sobou 8. 6. 2019 proběhlo v prostorách školního klubu již tradiční Minisoustředění tanečního kroužku. Sešlo se 32 malých tanečnic a dokonce 2 tanečníci. Celá akce začala tanečním tréninkem a pokračovala společnými hrami, soutěžemi a dováděním. Maminky nám na večeři a na snídani napekly dobrotky, tak bylo o plný stůl postaráno. Vzhledem k tomu, že jsme si ustlali ve školním klubu, nechyběla ani pohádka na dobrou noc „Zpívej“ a také tajné, výjimečné brambůrkování. Všechny děti po tak náročném dni usnuly bez problémů a ráno se s úsměvem zapojily do společné rozcvičky a úklidu. Ještě před tím, než jsme rozdali diplomy a dárky, naskytl se nám vzácný okamžik. Pan učitel Ambrož šel zrovna zapisovat hodnoty do naší meteorologické budky, využili jsme tedy situace a poprosili jej o malou přednášku. Ukázal nám, jak naše stanice funguje, vysvětlil používání teploměrů, srážkoměrů atd. Děti se zaujetím poslouchaly a obdivovaly jeho každodenní poctivé měření a zapisování.

Pak už jsme se jen rozloučili, předali diplomy, dárečky a popřáli si krásné ve zdraví prožité léto s tancem a pohybem.

Karína Kopecká

 

     

V pátek 31. 5. 2019 jsme uspořádali ve školním klubu v rámci oslav Dne matek a Dne otců zábavné soutěžní odpoledne s názvem „Salón s. r. o.“.

Hned úvodem proběhly krátké, ale zajímavé přednášky. Tatínci si vyslechli z úst pana Immra zajímavé zážitky z veteránského klubu. Prohlédli si také krásnou motorku ČZ 250 – 455 rok výroby 1961.

Maminky čekaly vzácné chvilky klidu a hýčkání. Paní Kundrátová si pro ně přichystala návod, jak pečovat o své ruce, nohy a nehty. Vše si samozřejmě mohly ihned vyzkoušet.

Pak už následovalo samotné velké soutěžní klání. Na účastníky čekaly nelehké disciplíny. Museli si například řádně nalakovat nehty, v šicí dílně prokázat své dovednosti, u stanoviště s názvem „Sladký polibek“ předvést svou přesnost, nechybělo ani stanoviště zručnosti a rychlosti, své mozkové buňky si soutěžící potrápili v disciplínách „Mozkovna“ či „Kurňa, co to je“ aj.

Po řádném sečtení bodů už čekalo na soutěžící velké vyhlášení. I tentokrát se sešla celá řada krásných cen a tak nakonec byli obdarováni všichni. Velké dík za sponzorské dary patří firmě Seven sport s. r. o., panu Houšťavovi z Mojí lékárny a panu Žídkovi. Největším dárkem ovšem byl čas, který rodiny společně strávily. Stvrdily to společným objetím.

Blanka Sedlaříková, Jana Tvrdá, Veronika Řehounková, Jana Franková

 

   

Při zájmové činnosti Keramika proběhl dvoudenní workshop keramického tvoření pro rodiče a žáky, navštěvující zájmovou činnost. Tyto workshopy se konaly v úterý 7. května a ve čtvrtek 9. května v odpoledních hodinách. Rodiče si společně se svými dětmi vyzkoušeli práci s hlínou a různými nástroji. Celkem se zúčastnilo 28 žáků a 16 rodičů, kteří si vyzkoušeli vyrobit keramický květináč nebo jiné dekorativní předměty, dle jejich přání. Tvoření se velice líbilo a těšíme se všichni na další společné setkání, při kterém budeme výrobkům dodávat finální podobu.

 

Bc. Ludmila Šromotová

1 2 3 6