Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Přihláška – školní družina a školní klub – word 

Přihláška – školní družina a školní klub – PDF 

 

Celoroční poplatek za školní družinu: 500,- Kč, splatných do konce měsíce srpna 2019, na účet školy 19-8388410247/0100, do zprávy pro příjemce napište: ŠD + jméno dítěte + třídu (do níž bude dítě chodit ve školním roce 2019/2020). Ve výjimečných případech budou platby v hotovosti možné na ekonomickém úseku.

 

Celoroční poplatek za školní klub: 400,- Kč, splatných do konce měsíce srpna 2019, na účet školy 19-8388410247/0100, do zprávy pro příjemce napište: ŠK + jméno dítěte + třídu (do níž bude dítě chodit ve školním roce 2019/2020). Ve výjimečných případech budou platby v hotovosti možné na ekonomickém úseku.

V pátek 7. 6. a v sobou 8. 6. 2019 proběhlo v prostorách školního klubu již tradiční Minisoustředění tanečního kroužku. Sešlo se 32 malých tanečnic a dokonce 2 tanečníci. Celá akce začala tanečním tréninkem a pokračovala společnými hrami, soutěžemi a dováděním. Maminky nám na večeři a na snídani napekly dobrotky, tak bylo o plný stůl postaráno. Vzhledem k tomu, že jsme si ustlali ve školním klubu, nechyběla ani pohádka na dobrou noc „Zpívej“ a také tajné, výjimečné brambůrkování. Všechny děti po tak náročném dni usnuly bez problémů a ráno se s úsměvem zapojily do společné rozcvičky a úklidu. Ještě před tím, než jsme rozdali diplomy a dárky, naskytl se nám vzácný okamžik. Pan učitel Ambrož šel zrovna zapisovat hodnoty do naší meteorologické budky, využili jsme tedy situace a poprosili jej o malou přednášku. Ukázal nám, jak naše stanice funguje, vysvětlil používání teploměrů, srážkoměrů atd. Děti se zaujetím poslouchaly a obdivovaly jeho každodenní poctivé měření a zapisování.

Pak už jsme se jen rozloučili, předali diplomy, dárečky a popřáli si krásné ve zdraví prožité léto s tancem a pohybem.

Karína Kopecká

 

     

V pátek 31. 5. 2019 jsme uspořádali ve školním klubu v rámci oslav Dne matek a Dne otců zábavné soutěžní odpoledne s názvem „Salón s. r. o.“.

Hned úvodem proběhly krátké, ale zajímavé přednášky. Tatínci si vyslechli z úst pana Immra zajímavé zážitky z veteránského klubu. Prohlédli si také krásnou motorku ČZ 250 – 455 rok výroby 1961.

Maminky čekaly vzácné chvilky klidu a hýčkání. Paní Kundrátová si pro ně přichystala návod, jak pečovat o své ruce, nohy a nehty. Vše si samozřejmě mohly ihned vyzkoušet.

Pak už následovalo samotné velké soutěžní klání. Na účastníky čekaly nelehké disciplíny. Museli si například řádně nalakovat nehty, v šicí dílně prokázat své dovednosti, u stanoviště s názvem „Sladký polibek“ předvést svou přesnost, nechybělo ani stanoviště zručnosti a rychlosti, své mozkové buňky si soutěžící potrápili v disciplínách „Mozkovna“ či „Kurňa, co to je“ aj.

Po řádném sečtení bodů už čekalo na soutěžící velké vyhlášení. I tentokrát se sešla celá řada krásných cen a tak nakonec byli obdarováni všichni. Velké dík za sponzorské dary patří firmě Seven sport s. r. o., panu Houšťavovi z Mojí lékárny a panu Žídkovi. Největším dárkem ovšem byl čas, který rodiny společně strávily. Stvrdily to společným objetím.

Blanka Sedlaříková, Jana Tvrdá, Veronika Řehounková, Jana Franková

 

   

Při zájmové činnosti Keramika proběhl dvoudenní workshop keramického tvoření pro rodiče a žáky, navštěvující zájmovou činnost. Tyto workshopy se konaly v úterý 7. května a ve čtvrtek 9. května v odpoledních hodinách. Rodiče si společně se svými dětmi vyzkoušeli práci s hlínou a různými nástroji. Celkem se zúčastnilo 28 žáků a 16 rodičů, kteří si vyzkoušeli vyrobit keramický květináč nebo jiné dekorativní předměty, dle jejich přání. Tvoření se velice líbilo a těšíme se všichni na další společné setkání, při kterém budeme výrobkům dodávat finální podobu.

 

Bc. Ludmila Šromotová

V úterý 16. dubna 2019 se skupinka žáků vydala do Opavy za svými kamarády do Základní školy pro tělesně postižené, aby přiložila ruce k dílu na tradičních Velikonočních dílnách.

Celé dopoledne se neslo v duchu oslav jara. Na úvod opavští kamarádi zazpívali jarní písničky a převzali od našich žáků malý dárek, proutěný věnec na dveře.  Poté mohlo začít samotné velké tvoření. V letošním roce přijeli naši žáci s mramorovanými vejci. Několik jich měli již dopředu nabarvených a zbytek barvili společně s opavskými dětmi. Nakonec na špejle přilepili mašličky a spokojené děti si odnášely krásně nabarvená vajíčka domů.

Bylo to moc hezké dopoledne plné tvoření, úsměvů a radosti.

Karína Kopecká, Jana Franková

 

       

Dne 1. 4. 2019 se prostory školního klubu rozzářily pravou předvelikonoční atmosférou, jelikož jsme ve spolupráci s vybranými žáky 2. stupně a nižšího gymnázia uspořádali Jarní jarmark. K vidění a prodeji byly nejrůznější výrobky školního klubu, například zdobené plechovky, náramky, lapače snů, šití velikonoční zajíčci a mnohé další. Návštěvníci, kterých přišla během dne celá řada, měli také možnost vytočit si drobnou odměnu na kole štěstí či ochutnat perníčky nebo jiné sladké a slané pochutiny.       

Vychovatelé školního klubu

 

Žáci šestého a sedmého oddělení školní družiny se zúčastnili projektu konané městskou knihovnou Týden čtení. Vybraná skupina žáků 20. a 22. března 2019 přečetli v Domě seniorů ve Vítkově babičkám a dědečkům české pohádky. Žáci se připravovali několik dnů před samotným čtením tím, že si nacvičili pohádky, aby je uměli plynule přečíst. Senioři odměnili žáky potleskem a radostí v očích. Žáci dostali záložku, jako poděkování, kterou vyrobili senioři při terapeutických dílen. Oddělení školní družiny bude ve spolupráci mezi žáky a seniory pokračovat.

Bc. Ludmila Šromotová

 

Ve středu 21. 3. 2019 se v malé tělocvičně naší školy sešli příznivci tance. Malí tanečníci se rozhodli svým rodičům, prarodičům i kamarádům ukázat výsledek jejich tanečního snažení.

Zatančili celkem 12 skladeb a u dvou dokonce vyzvali k tanci i publikum. Krásná a pohodová atmosféra provázela celé hodinové vystoupení. Závěrem byly předány malé dárečky jak tanečníkům, tak trenérkám, kterými jsou žákyně školního klubu. Pan ředitel pochválil malé tanečnice i tanečníka za skvělý výkon, což je moc potěšilo.

Karína Kopecká a Radka Kopecká

 

Ve dnech 8. a 9. 3. 2018 jsme opět uspořádali tradiční nocování, tentokrát s podtitulem „Tajemné“.  Podmínkou účasti byla tajemná maska. Celé nocování začalo tajemnou hrou „Špion“, kde žáci pomocí indicií hledali místo jejich večeře, kterým se stala Pizzerie Sýrakus. Zde si vychutnali výborný langoš a přesunuli se zpět do školy, kde nocování pokračovalo projektovým dnem s názvem „Život kriminalisty“. Ten začal hrou „Hádej, kdo jsem“, kdy měli žáci pomocí indicie a otázek uhodnout profesi JUDr. Jiřího Janečka, který pracoval u kriminální policie 45 let. Ten pak seznámil žáky s úskalími profese kriminalisty a odpovídal na jejich početné dotazy. Nejvíce je zajímalo, jak policisté zvládají psychicky tak náročné povolání a jaké vzdělání pro tuto profesi musí absolvovat. Žáci si pak po krátké praktické ukázce mohli vyzkoušet, jak se odebírají otisky prstů, otisky dlaní a otisky stop, které bývají hlavním důkazním materiálem pro usvědčení pachatelů. Výsledky ukázky otisků si mohli žáci odnést domů. Poté následovali nejrůznější soutěže, kdy žáci ve skupinách hádali tajné předměty či osoby a na závěr přišel vrchol nocování, kterým je již tradičně noční hra. Tentokrát to byla „Mučírna“. Ráno jsme posnídali, rozdali sladké „medaile“, uklidili a mohli vyrazit domů.

Vychovatelé školního klubu

 

         

1 2 3 6