Veřejná zakázka - Tablety 2024

Zajištění vnitřní konektivity pro ZŠG Vítkov

Rekonstrukce plynové kotelny pavilonu E, ZŠ a gymnázium Vítkov

Veřejná zakázka - Interaktivní sestava 2024 - 1. stupeň ZŠ

Veřejná zakázka - Interaktivní sestava 2023 - 1. stupeň ZŠ

Veřejná zakázka - Národní plán obnovy ICT v ZŠG Vítkov 2023

Projektová dokumentace - elektroinstalace v budově 1. stupně

Veřejná zakázka - 2 ks velkokapacitní kopírky

Národní plán obnovy ICT v ZŠG Vítkov 2022B

Národní plán obnovy ICT v ZŠG Vítkov 2022 A

Veřejná zakázka - Interaktivní sestava pro 1. stupeň II

Národní plán obnovy ICT

Zakázka byla zrušena k 24. 8. 2022.

Veřejná zakázka - Interaktivní sestava pro 1. stupeň

Veřejná zakázka - Národní plán obnovy - Prevence digitální propasti

Veřejná zakázka - Služby dotačního managementu - Rekonstrukce suterénu 1. st ZŠ a odborných učeben

Veřejná zakázka - velkokapacitní kopírka

Veřejná zakázka - rekonstrukce plynové kotelny budovy 1. stupně

 • Předpokládaná cena bez DPH: 987 437,61,- Kč
 • Cena včetně DPH: 1.159.542,64,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: Ing. David Schiedek, IČ 86670590

0. Výzva pro podání nabídek.pdf

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.doc

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - způsobilost.doc

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady.docx

Příloha č. 4 - Smlouva o dílo.docx

Přiloha č. 5 - Seznam poddodavatelů.doc

Příloha č. 6 - PD a rozpočet.zip

Příloha č. 7 - Čestné prohlášení - odpovědné zadávání.doc


Veřejná zakázka - smažící pánev 2

Veřejná zakázka - smažící pánev

Pořízení 7 ks notebooků - nižší gymnázium

Pořízení 28 ks notebooků - mimořádná opatření

Šablony ZŠ III - nákup 30 ks notebooků

 • Výzva k podání nabídek.pdf
 • Datum uveřejnění: 3.9.2020
 • Cena včetně DPH: 333.597,- (dotace: Ano)
 • Vítězná firma: ICOMM-Ing. Jaroslav Chovanec, Masarykovo nám. 35, 74235 Odry

Veřejná zakázka - Elektroinstalace v pavilonu D

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 21.5.2020
 • Cena včetně DPH: 386.087,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: ICOMM-Ing. Jaroslav Chovanec, Masarykovo nám. 35, 74235 Odry

Veřejná zakázka - Rekonstrukce ZTI

Veřejná zakázka - Rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení revitalizovaného sportovního hřiště při ZŠG Vítkov

 • Datum uveřejnění: 18.3.2020
 • Cena včetně DPH: 72.104,01 Kč (dotace: Ne)
  • Vítězná firma: Technické služby města Vítkov, p. o
 • Cena bez DPH: 87.944,40 Kč (dotace: Ne)
  • Vítězná firma: Jamavama, s. r. o.

Veřejná zakázka - Příprava studie proveditelnosti na realizaci projektu energeticky úsporných opatření pro školní budovy

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 13.3.2020
 • Cena včetně DPH: 302.500,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: Young4Energy, Korunní 595/76,70900 Ostrava – Mariánské Hory

Veřejná zakázka - Tiskárna

Veřejná zakázka - Konvektomat

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění:  20.12.2019
 • Cena včetně DPH: 299.983,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: POTRAVINOMONT s. r. o., Sušilova 1264/45, 750 02 Přerov

Veřejná zakázka - Vybavení PC učebny

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 25.10.2019
 • Cena včetně DPH: 322.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: Topsoft JKM spol. s r. o., Jungmannova 1029, 41301 Roudnice nad Labem

Veřejná zakázka - Rekonstrukce WC - dívky II

Veřejná zakázka - Rekonstrukce WC - dívky

Veřejná zakázka - Lyžařská školička ČR

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 19.10.2016
 • Cena včetně DPH: 197.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: veřejná zakázka byla dne 24.10.2016 zrušena

Veřejná zakázka - Autobusová doprava ČR

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 19.10.2016
 • Cena včetně DPH: 500.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: Josef Martikán,s.r.o.

Veřejná zakázka - Zahraniční autobusová doprava

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 20.10.2016
 • Cena včetně DPH: 133.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma:
  RIG Hotel s.r.o., Kalvodova 41,602 00 Brno,
  Hotel Sněžník, Dolní Morava 73,56169 Dolní Morava (provozovna)

Veřejná zakázka - Lyžařská školička ČR

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 25.10.2016
 • Cena včetně DPH: 215.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: veřejná zakázka byla dne 10.11.2016 zrušena

Veřejná zakázka - Lyžařský výcvik II.

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 9.11.2016
 • Cena včetně DPH: 130.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: Hotel Kamzík s.r.o., Kalvodova 121/23, 60200 Brno

Veřejná zakázka - Lyžařská školička II. ČR

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 11.11.2016
 • Cena včetně DPH: 215.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: Dětské kurzy Vaňkův kopec, z. ú. Horní Lhota – Zátiší 1235, 747 64 Horní Lhota

Veřejná zakázka - Výpočetní technika

Veřejná zakázka - Multifunkční tiskárna

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 6.2.2017
 • Cena včetně DPH: 26.000,- (dotace: Ano)
 • Vítězná firma: KOPIER SERVIS spol. s r.o. Třída Čs. armády 191, 753 01 Hranice

Veřejná zakázka - Multifunkční kopírka 2017

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 24.3.2017
 • Cena včetně DPH: 65.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: C SYSTEM CZ a.s. Otakara Ševčíka 56, 636 00 Brno

Veřejná zakázka - Dataprojektor 2017

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 24.4.2017
 • Cena včetně DPH: 13.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: ICOMM-Ing. Jaroslav Chovanec, Masarykovo nám. 35, 74235 Odry

Veřejná zakázka - Notebook 2017

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 3.5.2017
 • Cena včetně DPH: 17.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: ICOMM-Ing. Jaroslav Chovanec, Masarykovo nám. 35, 74235 Odry

Veřejná zakázka - Dataprojektor II. 2017

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 29.5.2017
 • Cena včetně DPH: 14.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: ICOMM-Ing. Jaroslav Chovanec, Masarykovo nám. 35, 74235 Odry

Veřejná zakázka - Inkoustové náplně 2017

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 30.5.2017
 • Cena včetně DPH: 48.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: ICOMM-Ing. Jaroslav Chovanec, Masarykovo nám. 35, 74235 Odry

Veřejná zakázka - Tonery 2017

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 30.5.2017
 • Cena včetně DPH: 5.600,-  (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: ICOMM-Ing. Jaroslav Chovanec, Masarykovo nám. 35, 74235 Odry

Veřejná zakázka - Interaktivní dataprojektory

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 31.5.2017
 • Cena včetně DPH: 90.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: veřejná zakázka byla dne 9.6.2017 zrušena

Veřejná zakázka - Informační systém pro školní jídelnu 2017

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 7.6.2017
 • Cena včetně DPH: 140.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: Z-WARE,Havlíčkova 46, 58601 Jihlava

Veřejná zakázka - Nábytek - vybavení sborovny

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 13.6.2017
 • Cena včetně DPH: 32.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: Petr Duska, Rybniční 276, 74901 Vítkov

Veřejná zakázka - Interaktivní dataprojektory II

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 13.6.2017
 • Cena včetně DPH: 90.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: ICOMM-Ing. Jaroslav Chovanec, Masarykovo nám. 35, 74235 Odry 

Veřejná zakázka - Vybavení učebny

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 20.6.2017
 • Cena včetně DPH: 32.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: ICOMM-Ing. Jaroslav Chovanec, Masarykovo nám. 35, 74235 Odry

Veřejná zakázka - Notebook a tablet

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 20.6.2017
 • Cena včetně DPH: 27.000,- (dotace: Ano)
 • Vítězná firma: ICOMM-Ing. Jaroslav Chovanec, Masarykovo nám. 35, 74235 Odry

Výběrové řízení - PC sestavy

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 21.6.2017
 • Cena včetně DPH: 28.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: SCENARIO s. r.o., Pohraniční 1435/86, 70300 Ostrava

Výběrové řízení - Police nástěnky

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 22.9.2017
 • Cena včetně DPH: 13.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: Petr Duska, Rybniční 276, 74901 Vítkov

Výběrové řízení - Tonery II.

 • Výzva k podání nabídek
 • Datum uveřejnění: 20.10.2017
 • Cena včetně DPH: 21.000,- (dotace: Ne)
 • Vítězná firma: C SYSTEM CZ a.s., Šrámkova 491, 76302 Zlín