Školní jídelna

Přihlašování obědů


Provozní informace a nabídka dalších služeb

Doba pro vydávání obědů: 
pondělí – pátek     11.00 – 14.00 hod.

Provozní doba jídelny: 
pondělí-pátek     6.00 – 14.30 hod.

Polední přestávka kanceláře: 
12.00 - 12.30

Pokladní hodiny: 
pondělí –pátek     6,00 - 12.00, 12.30 - 14.00

Telefon:
556 300 775 (Dana Brožová – vedoucí ŠJ, Martina Kosternová – účetní)

E-mail: 
dana.brozova@zsgvitkov.cz (Dana Brožová – vedoucí školní jídelny)

Provozní informace a nabídka dalších služeb

 • Odhlašování obědů se provádí den předem do 14.00 hodin přes internet, telefonicky na čísle 556 300 775 nebo osobně u terminálu v jídelně.
 • V případě nemoci strávníka lze oběd první den nemoci odnést v jídlonosiči. Pokud rodič nemá možnost oběd vyzvednout ve výdejní době, stačí, když do kanceláře školní jídelny přinese jídlonosiče a my zajistíme naplnění. Výdej obědů pro nemocné dítě do jídlonosičů v době od 11.00-14.00 hodin.
 • Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.
 • Všechny prázdniny jsou odhlašovány automaticky.
 • Oběd se vydává po přiložení čipu.

Nabídka obědů pro veřejnost

Dochází Vám inspirace v přípravě jídel? Přijďte si k nám pro oběd!

Co u nás dostanete?

 • 1 porce oběda zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj a salát dle výběru
 • výběr stravy prostřednictvím internetu
 • možnost odběru do jídlonosičů i stravování v jídelně
 • cena jídla 106,- Kč včetně DPH (od 1. listopadu 110,- Kč)
 • pro bližší informace kontaktujte vedoucí ŠJ
 • přihlášky přijímáme v kanceláři ŠJ

Způsob platby obědů:

 • platba trvalým příkazem na účet 12436821/0100, je nutné nahlásit číslo svého účtu v kanceláři. Vyúčtování se provádí 2x ročně
 • platba složenkou – složenky se vydávají do 3. dne v měsíci na daný měsíc a je nutné si ji vyzvednout v kanceláři ŠJ
 • v hotovosti v kanceláři ŠJ
 • platba kartou v kanceláři ŠJ
 • Stravné musí být uhrazeno do 25. dne běžného měsíce. V případě neplacení stravného bude strávník ze stravování vyřazen.

Vyúčtování stravného:

Na začátku každého měsíce se vypočte částka za daný měsíc (počet pracovních dní bez prázdnin) a od toho se odečtou přeplatky anebo přičtou nedoplatky.

Výše úhrady trvalým příkazem pro žáky činí 700,- Kč (6-10 let), 750,- Kč (11-14let), 800,- Kč (15 a více let)

Ceník stravného:

Dle vyhlášky 107/05 Sb. jsou strávníci zařazování do věkových skupin po dobu celého školního roku (tj. od 1.9. – 31.8.), ve kterém dosáhli níže uvedeného věku.

Věková kategorieCena
6 - 10 let32,- Kč
11 - 14 let34,- Kč
15 a více let36,- Kč
Cizí strávníci110,- Kč
Zaměstnanci škol100,- Kč

Ukončení stravování musí strávník provést osobně, bude provedeno finanční vyrovnání za odebranou stravu a vrácení čipu.

Ve školní jídelně pro Vás také připravíme oslavy životního jubilea, svatby, rauty, ale také  pohřební hostiny. Informace Vám podáme v kanceláři ŠJ.

Obecné informace

Zařízení školního stravování stravuje denně 900 strávníků, z toho 110 děti MŠ a 610 žáků ZŠ a gymnázia. Současně poskytujeme závodní stravování pro 110 strávníků a 70 cizích strávníků z řad občanů města.

Školní jídelna má 13 zaměstnanců, z toho 1 vedoucí ŠJ, 1 účetní, 1 ekonomku, 2 kuchaře a 8 provozních zaměstnanců.