Škola organizuje přijímací řízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v aktuálních zněních.


01 Testování na covid 19 a přijímací zkoušky.pdf

02 Ochrana zdraví - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.pdf

03 TESTOVÁNÍ - INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM - platnost od 19 04 2021.pdf


Nové termíny jednotné přijímací zkoušky 

- platné k 10. březnu 2021

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky.pdf

Dle opatření obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-03 ze dne 5. 1. 2021 a následujících ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. 5. 2021 (nejpozději 21. 5. 2021), v případě náhradního termínu nejdříve 14. 6. 2021 (nejpozději 16. 6. 2021), a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMATem.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn po dobu alespoň 15 dnů na vývěsce školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a možnost zpětvzetí zápisového lístku

"Dne 7. 5. 2021 vydalo MŠMT Opatření obecné povahy (MSMT-43372021-8.pdf), které umožňuje uchazeči, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy do 14. 5. 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky nemusí uchazeč, který se již řádné omluvil.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu."


Kritéria přijímacího řízení

O gymnáziu

Dny otevřených dveří

  • 19. 1. 2021 Den otevřených dveří ONLINE
  • 19. 1. 2021 soutěž pro žáky 5. ročníků základních škol „Šifra Jana Ámose“ ZRUŠENA S OHLEDEM NA EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI
  • ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MSK 2020/2021

    25. 1. 2021 a 3. 2. 2021 od 10:00 do 18:00 veletrh-skol.msk.cz

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Další informace

Napište nám

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím kontaktní údaj
Napište nám nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů