příspěvková organizace

Lukáš Váňa

1 2 3 8

Příměstský tábor „Budu prvňáčkem“ je splatný do konce července 2020 na účet školy 19-8388410247/0100, do zprávy pro příjemce napište: Název příslušného tábora + jméno a příjmení dítěte, variabilní symbol je prvních 6 číslic z rodného čísla dítěte. Cena tábora je 600,- Kč. Neplaťte prosím v hotovosti. 

Informujeme, že z důvodu nízkého počtu přihlášených účastníků (2 žáci) bude školní družina ve dnech 1. – 3. 7. 2020 uzavřena.

7. – 10. 7. 2020 se uskuteční Pohádkový příměstský tábor pro přihlášené účastníky.

13. – 17. 7. 2020 se uskuteční příměstský tábor Pythagoras pro přihlášené účastníky. 

 

„Srdce s láskou darované“ je každoroční celostátní soutěž, které se mohou zúčastnit týmy dětí pod vedením svého dospělého vedoucího/pedagoga. Podporuje tradiční hodnotu, týmovou spolupráci a mezilidské vztahy. Náš školní klub se pod vedením vychovatelek Andreji Brijarové a Karíny Kopecké zapojil do 6. ročníku soutěže. Klubáci tvořili výrobky, které následně prodávali na Vánočním jarmarku, část výdělku využili na nákup dárků pro nemocnou spolužačku Káju. Z této vánoční akce jsme ve školním klubu vytvořili „Vánoční příběh“ a natočili videoklip na YouTube, který jsme zaslali do soutěže. Ve velké konkurenci cca 250 soutěžních prací jsme se umístili na krásném 4. – 10. místě, což je obrovský úspěch. Odměnou nám bylo nejen zahřátí u srdce, ale i dárkový balíček z firmy OPTYS. Už teď se těšíme na příští ročník, kdy se opět pokusíme někomu svou pomocí udělat radost.       

Andrea Brijarová, Karína Kopecká

 

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=rT-mzEgoGgY&feature=emb_logo

 

Vítězové 2019:

https://srdce.age-management.cz/vitezove-2019

Vážení rodiče,

připomínáme, že v týdnu od 11. do 15. 5. 2020 proběhne vybírání přihlášek do školní družiny a školního klubu, bližší informace zde.

Žáci budoucích 5. tříd (letošních 4. tříd) budou mít svá oddělení v prostorách školního klubu, ale jakožto žáci 1. stupně stále spadají pod školní družinu, tudíž je nutné vyplnit přihlášku do školní družiny a zaplatit celoroční poplatek 500,- Kč

Ti, kteří ještě nezaplatili sportovní tábor, nemusí zatím platit (původní termín splatnosti do konce května neplatí) a mohou vyčkat na definitivní rozhodnutí ohledně termínu tábora, případně jeho úplného zrušení.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci budou přihlášky do školní družiny a školního klubu na školní rok 2020/2021 vybírány takto:

Na webových stránkách www.zsgvitkov.cz je k dispozici závazná přihláška, kterou bude nutno doručit osobně v termínu od 11. do 15. května 2020 od 13:00 do 16:00 hod. do školy. Kdo nebude mít možnost si přihlášku vytisknout, může si ji vyzvednout a ihned vypsat v daném týdne přímo na místě. Výběr přihlášek budou zajišťovat vychovatelky (za dodržení veškerých hygienických podmínek) v prostorách u školní družiny v budově 1. stupně – vchod od Komenského ulice.

 

POKUD NEBUDE PŘIHLÁŠKA ŘÁDNĚ DORUČENA DO ŠKOLY V DANÉM TERMÍNU, NEBUDE MOŽNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 DÍTĚ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY/ŠKOLNÍHO KLUBU PŘIJMOUT.

 

Celoroční poplatek za školní družinu: 500,- Kč, splatných do konce měsíce července 2020, na účet školy
19-8388410247/0100, variabilní symbol = 6 čísel rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce napište: ŠD + příjmení dítěte + třídu (do níž bude dítě chodit ve školním roce 2020/2021).

Celoroční poplatek za školní klub: 400,- Kč, splatných do konce měsíce července 2020, na účet školy
19-8388410247/0100, variabilní symbol = 6 čísel rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce napište: ŠK + příjmení dítěte + třídu (do níž bude dítě chodit ve školním roce 2020/2021).

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte přes Komens nebo e-mailem karina.kopecka@zsgvitkov.cz.

 

Přihláška školní družina a školní klub 2020

 

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 se uskutečnilo v prostorách školního klubu soutěžní odpoledne pro všechny sourozence a nejlepší kamarády. Neslo se v duchu cestovatelském a to konkrétně kolem světa. Jednotlivá stanoviště, která připravil vychovatelský tým školní družiny a školního klubu, byla tematicky uzpůsobena. Soutěžící tak mohli změřit své síly i vzájemnou spolupráci například v Rusku, kde skládali Matrjošku a ověřili si také znalost ruských slovíček, v Austrálii je čekaly nelehké klokaní skoky, na Slovensku to byly „slovenské slípky“, třepání míčků z krabiček, v Holandsku bylo nutné vyfoukat nápis, nechyběly ani otázky ze znalosti České republiky a jiné. Bylo úžasné vidět spolupráci jednotlivých týmů i jejich dravost a nasazení. Každý soutěžní tým, který si přinesl symbol jakékoliv země, obdržel do startovací listiny bonusových 5 bodů. Bezmála 30 soutěžních dvojic úkol splnilo na jedničku. Závěrečné vyhodnocení, jemuž přihlíželi také rodiče i prarodiče, přineslo nakonec ceny každému týmu.  Tato již tradiční akce školní družiny a školního klubu se vydařila a my se můžeme těšit na další soutěžní setkání.

Za vychovatelský tým Karína Kopecká, Andrea Brijarová

 

Pro nejlepší sourozence a BFF na světě je připraven ve školním klubu 5. března 2020 

DEN SOUROZENCŮ nebo BFF na téma CESTA KOLEM SVĚTA

Začátek soutěžního odpoledne je v 14.30 hodin.

K dobru Vám, milí sourozenci a kamarádi, bude nějaký tradiční předmět, charakterizující nějaký stát. Tím získáte do své startovací listiny 5 bodů navíc.

Je vítána také podpora rodičů, prarodičů i jiných členů rodiny.

1 2 3 8