Družina a klub

Lukáš Váňa

Prázdniny se pomálu chýlí ke svému konci a s nimi i prázdninová činnost školní družiny a školního klubu. V průběhu srpna zorganizovali pedagogové pět příměstských táborů za účasti 135 dětí.  Zaujmout je, je v dnešní době velmi těžké, proto i aktivity jednotlivých příměstských táborů byly pestré, poutavé a uzpůsobeny náročným požadavkům dětí.  Samotná příprava příměstských táborů je velmi náročná, ale spokojenost a radost v dětských očích a velké množství pozitivních ohlasů Vás rodičů, je pro organizátory tou největší odměnou.

 

Chci poděkovat těm, kteří se ujali nelehké role vedoucích příměstských táborů a jejich týmům:

za Hudebně malířský tábor – Lukáši Váňovi (vedoucí), Janě Tvrdé,  Věře Burdíkové a Bc. Radce Kopecké, za Výtvarněturistický tábor – Lence Baroňové (vedoucí), Věře Burdíkové, Janě Frankové a Valérii Křížové, za Rukodělný tábor – Bc. Romaně Novákové (vedoucí), Bc. Ludmile Šromotové, Lukáši Váňovi a Simoně Přecechtělové, za tábor Budu prvňáčkem – Veronice Řehounkové (vedoucí), Markétě Rusňákové, Pavle Maluškové a Simoně Přecechtělové a za tábor Sportovní – Blance Sedlaříkové (vedoucí), Mgr. Petru Molkovi, Mgr. Ivu Hasalovi a Karíně Kopecké.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

V době od 21. 8. – 25. 8. 2017 se ve školní družině uskutečnila „Prázdninová družina pro budoucí prvňáčky“. Zúčastnilo se jí 25 dětí, které se během týdne seznámily s prostorami školy, školní družiny, školního hřiště a zásadami správného chování ve škole.

Týden jsme začali soutěžemi, při kterých se děti seznámily a našly si své kamarády. Chodily si hrát na Rákosníčkovo hřiště, malovaly, tvořily, hledaly poklad v parku a strávily jedno odpoledne na školním hřišti s vodním překvapením.

Krásně strávený týden si všichni užili a přejeme dětem pěkný zbytek prázdnin a hodně štěstí do nové etapy jejich života.

 

Vedoucí tábora Veronika Řehounková a vychovatelky ŠD Markéta Rusňáková, Pavla Malušková, Simona Přecechtělová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední z řady Příměstských táborů patřil sportu. 31 sportovních nadšenců se sešlo v pondělí 21. srpna v prostorách školní tělocvičny.  Hned po zahájení, rozdělení do družstev a menším proškolení o bezpečnosti, začal trénink v kopané. Odpoledne pak čekal děti velký fotbalový turnaj. Seznamovací společný večer se nesl v duchu táborového ohně. Opékání párků, vyprávění, ale také vzpomínání na předešlé ročníky, vykouzlily přátelské úsměvy na tvářích táborníků.

Druhý den si děti vyzkoušely volejbal a přehazovanou, odpoledne jsme se vlakem vydali do nedalekých Jakubčovic nad Odrou, kde se odehrála velká paintballová bitva o táborovou vlajku. Po návratu se konal turnaj v přehazované a večer jsme promítali v letním kině veselou komedii z učitelského prostředí.

Ve středu ráno vyrazily týmy dětí do ulic Vítkova, aby tak zahájily tradiční RETRO hru. Jejich úkolem bylo zjistit něco o historii vítkovského sportu a posbírat co nejvíce informací o sportovních vítkovských osobnostech. Nedílnou součástí této terénní hry bylo také konání dobrých skutků. Děti zametaly před obchody, pomáhaly občanům s nákupy atd. Odpoledne pak patřilo naší tradiční LANGOŠ PÁRTY, které se zúčastnili také rodiče našich táborníků. Večer se uskutečnil přátelský zápas rodičů proti dětem a to v baseballu. V tomto utkání byl stav nerozhodný 1:1.

Čtvrteční den byl ryze florbalový. Během celého dne probíhaly turnaje mezi týmy a na večer se vítězné družstvo utkalo v exhibičním zápase s učitelským týmem.

Poslední den nesměl chybět tolik oblíbený basketbal a odpoledne už se balilo, loučilo a truchlilo, že už je konec. Týden utekl jak voda a my doufáme, že sportovní nadšení vydrží dětem nejméně do příštího tábora. 🙂

Blanka Sedlaříková, Mgr. Petr Molek, Mgr. Ivo Hasala a Karína Kopecká

 

V týdnu od 14. do 18. srpna se konal Rukodělný příměstský letní tábor, který byl zaměřený na lidová řemesla. Žáci si osvojili rukodělné dovednosti – vyrobili si drátovaný výrobek, košík z pedigu a vyzkoušeli si ubrouskovou techniku na plechovku. V rámci tábora jsme také absolvovali dva poznávací turistické výlety. V úterý poznali část Čermákovy stezky – Weishuhnova rozhledna. Dozvěděli se zajímavosti o rozhledně, Kružberském hradu a zacvičili si na posilovacích strojích. Výlet byl zakončen opékáním párků ve Starých Těchanovicích. Ve čtvrtek jsme navštívili Františkův dvůr v Klokočově, seznámili se s chovem hospodářských zvířat, projeli se na koni a nakoupili místní produkty. Zpět do Vítkova jsme si udělali procházku lesem. Celým táborem nás provázelo sluníčko a všichni jsme si jej parádně užili!

Bc. Romana Nováková (vedoucí tábora), Bc. Ludmila Šromotová, Lukáš Váňa, Simona Přecechtělová

 

Ani letos o hlavních prázdninách školní družina a školní klub nezahálejí a pořádají tradiční příměstské tábory. Ten první s názvem hudebně-malířský se uskutečnil od 31. 7. do 4. 8. 2017 a byl určen dětem 1. – 5. třídy. V rámci výtvarných činností děti pastelem ztvárnily jednotlivé živly (oheň, vodu, vítr, Zemi a kov). V hudbě si děti vyzkoušely své znalosti hudebních nástrojů a jejich zvuků, seznámili se s netradičními hudebními nástroji (didgeridoo, panova flétna, africké bubínky) a oblíbenou činností se stalo karaoke. Ve čtvrtek nás čekal výlet na Františkův Dvůr, kde jsme navštívili místní hřebčín a svezli se na koních. Po návratu se uskutečnila soutěž o talent tábora, do které se zapojily téměř všechny děti. Večer na nás čekalo opékání špekáčků a přespání ve školní družině. V pátek děti odložily obyčejné výkresy, vzaly malé malířské plátno a vytvořily nádherné stromy, které budou vystaveny v prostorách školy. Vyhodnocení soutěží, talentu a předání odměn se pak stalo krásnou tečkou za celým táborem, který jsme si všichni moc užili.

Lukáš Váňa, vedoucí tábora

 

I letos mají naši páťáci svůj příměstský tábor, který se opět nese ve znamení nejrůznějších výletů do přírody, her a soutěží. V pondělí byl hlavním lákadlem odpolední výlet na Davidův mlýn ve Starých Těchanovicích, kde naši páťáci zdolali Mlynářovu cestu – sérii vysokých lanových překážek. V úterý nás čekal celodenní výlet na Františkův Dvůr, kde jsme si prohlédli místní hřebčín a svezli se na koni. Středu jsme strávili v naší škole nejrůznějšími soutěžemi a odpoledne nás čekala vodní skluzavka na školním hřišti. Ve čtvrtek jsme vyrazili na celodenní výlet do Tošovic. Po návratu jsme si opekli párky a přespali v prostorách školního klubu. V pátek jsme celý tábor zakončili turnaji v kuželkách a stolním tenise.

IMG_1431 IMG_1432

Program je nabitý. 

IMG_1444 IMG_1447

Hry – „Všichni na palubu“ a „Místa si vymění“

IMG_1452 IMG_1457

Davidův mlýn – „Mlynářova cesta“

IMG_1469 IMG_1472

Františkův Dvůr

IMG_1490 IMG_1497

Středeční soutěže a vodní skluzavka

IMG_20160818_111856 IMG_20160818_122253

Tošovice

IMG_20160818_185731 IMG_20160818_083703

Opékání a turnaj v kuželkách