Družina a klub

Lukáš Váňa

V rámci Světového dne laskavosti jsme se zapojili do projektu JSEMLASKAVEC. A protože tento projekt měl své datum 13. 11. 2017, uspořádali jsme ve školním klubu velkou Šicí dílnu.

Zamýšleli jsme se s dětmi nad tím, co je vlastně LASKAVOST. Myslíme si, že Laskavec je každý, kdo vykoná jakékoliv dobro pro druhého.  A někdy stačí jen dobré slovo, úsměv či podpora. A tak jsme zjistili, že i my KLUBÁCI konáme vlastně laskavost, aniž bychom si to uvědomili.  Již více jak 4 roky šijeme míčky z flísu pro děti do nemocnic a pediatrických ambulancí. Ani nepočítáme, kolik jsme jich už ušili, ale určitě by to bylo bezmála 2000. Zbytkový materiál nám s velkou laskavostí zdarma dodává firma EMITEX z Ostravy.  My pak každé ráno od 6,30 hodin usedáme k šití, pokud v klubu po hrách a soutěžích vyjde čas, šijeme také v pozdních odpoledních hodinách. Občas si uspořádáme Šicí dílnu, to když nám z ambulancí, nebo nemocnic volají, že už jim míčky došly a že by pro malé pacienty uvítali další.

A jak vypadá naše malá „šicí manufaktura“? Děti si jednotlivé kroky výroby popsaly po svém: v prvé řadě je zde sekce ŠKUBAČI – starají se o výplň do míčků, aby bylo duté vlákno nadýchané a jemné, pak následují OBKRESLOVAČI – ti pomocí osmičkové šablony obkreslí tvar na flís, nedílnou součástí naší minivýroby jsou STŘIHAČI a ŠPENDLÍKÁŘI – jejich úkolem je vystřihnout míčkový polotovar a řádně jej zkompletovat. Pak nastává šicí fáze, přichází na řadu STEHAŘI – míček nastehují a předávají ŠIČCE – to je paní vychovatelka, která míček ušije na šicím stroji. Ale to zdaleka není vše, je třeba ještě z míčku vypárat stehy, tady nastupují PÁRAČI. A blížíme se do finále PLNIČI – jejich cílem je naplnit míček tak, aby bylo dutého vlákna tak akorát. V samotném cíli se zašije otvor, který sloužil k plnění a je HOTOVO.

Není to tak jednoduché, ale když se k šití pustí pěkná hudba, upeče se dobrá buchta a proberou se všechny starosti, které s sebou přináší pubertální svět, jsou z takovéto práce velmi příjemné chvilky.

Pro nás je ovšem největší odměnou nadšení lékařů a hlavně dětí, které v ambulancích či v nemocnicích dostávají za statečnost míčky. Paní doktorky nám občas pošlou fotku spokojených malých pacientů a to je potom pro nás motor, šít dál, dělat „míčkovou laskavost“.

 

Dne 14.11.2017 pořádá školní družina lampiónový průvod. Sraz dětí je ve vestibulu školy v 16:30 hod. a akce bude ukončena cca 17:45 hod. návratem opět do vestibulu školy.

Děti si donesou svůj lampión. Účast rodičů je vítána.

Tradice se mají dodržovat, a tak jsme po půl roce opět uspořádali ve školním klubu nocování, tentokrát hororové spojené se zájezdem do Laser Areny Teben v Novém Jičíně.  Laser Game se tradičně setkává s velkou oblibou, o čemž svědčil obrovský zájem.  Celkem 50 dětí bylo rozděleno do 10 týmu po 5 hráčích a vždy 2 týmy se utkaly proti sobě ve 12 minutové hře. Jak se vedlo jednotlivým hráčům i celému týmu, mohli ostatní sledovat na obrazovce.  Kdo zrovna nehrál, mohl vyzkoušet virtuální realitu, videohry, či si dopřát něco dobrého v místní cukrárně. Po návratu do Vítkova jsme se všichni posilnili pizzou, abychom se následně oblékli a namalovali v hororovém duchu.  Každý musel svou masku představit před ostatními. Vrcholem celého nocování byla pochopitelně noční bojová hra, jak jinak než v hororovém stylu. Ráno po snídani a následném úklidu se všichni odebrali domů užít si prodlouženého volna.

 

  

Jelikož máme ve školním klubu řadu nadějných mladých fotbalistů, uspořádali jsme pro ně ve čtvrtek 5. 10. 2017 ve školním klubu turnaj ve fotbale dvojic. Organizátorka turnaje p. vychovatelka Andrea Brijarová a rozhodčí Mgr. Ivo Hasala přivítali celkem 7 týmů, které se střetly systémem každý s každým na 3 minuty. Po odehrání všech zápasů jsme mohli vyhlásit 3 nejlepší a těmi byli:

  1. místo – Ondřej Moravec a Šimon Hučík
  2. místo – Patrik Moravec a Daniel Fabík
  3. místo – Tomáš Šustek a Vojtěch Ondřej

A na závěr si všichni mohli užít sladké odměny  v podobě muffinů, které napekla p. vychovatelka Karína Kopecká.

 

Prázdniny se pomálu chýlí ke svému konci a s nimi i prázdninová činnost školní družiny a školního klubu. V průběhu srpna zorganizovali pedagogové pět příměstských táborů za účasti 135 dětí.  Zaujmout je, je v dnešní době velmi těžké, proto i aktivity jednotlivých příměstských táborů byly pestré, poutavé a uzpůsobeny náročným požadavkům dětí.  Samotná příprava příměstských táborů je velmi náročná, ale spokojenost a radost v dětských očích a velké množství pozitivních ohlasů Vás rodičů, je pro organizátory tou největší odměnou.

 

Chci poděkovat těm, kteří se ujali nelehké role vedoucích příměstských táborů a jejich týmům:

za Hudebně malířský tábor – Lukáši Váňovi (vedoucí), Janě Tvrdé,  Věře Burdíkové a Bc. Radce Kopecké, za Výtvarněturistický tábor – Lence Baroňové (vedoucí), Věře Burdíkové, Janě Frankové a Valérii Křížové, za Rukodělný tábor – Bc. Romaně Novákové (vedoucí), Bc. Ludmile Šromotové, Lukáši Váňovi a Simoně Přecechtělové, za tábor Budu prvňáčkem – Veronice Řehounkové (vedoucí), Markétě Rusňákové, Pavle Maluškové a Simoně Přecechtělové a za tábor Sportovní – Blance Sedlaříkové (vedoucí), Mgr. Petru Molkovi, Mgr. Ivu Hasalovi a Karíně Kopecké.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

V době od 21. 8. – 25. 8. 2017 se ve školní družině uskutečnila „Prázdninová družina pro budoucí prvňáčky“. Zúčastnilo se jí 25 dětí, které se během týdne seznámily s prostorami školy, školní družiny, školního hřiště a zásadami správného chování ve škole.

Týden jsme začali soutěžemi, při kterých se děti seznámily a našly si své kamarády. Chodily si hrát na Rákosníčkovo hřiště, malovaly, tvořily, hledaly poklad v parku a strávily jedno odpoledne na školním hřišti s vodním překvapením.

Krásně strávený týden si všichni užili a přejeme dětem pěkný zbytek prázdnin a hodně štěstí do nové etapy jejich života.

 

Vedoucí tábora Veronika Řehounková a vychovatelky ŠD Markéta Rusňáková, Pavla Malušková, Simona Přecechtělová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední z řady Příměstských táborů patřil sportu. 31 sportovních nadšenců se sešlo v pondělí 21. srpna v prostorách školní tělocvičny.  Hned po zahájení, rozdělení do družstev a menším proškolení o bezpečnosti, začal trénink v kopané. Odpoledne pak čekal děti velký fotbalový turnaj. Seznamovací společný večer se nesl v duchu táborového ohně. Opékání párků, vyprávění, ale také vzpomínání na předešlé ročníky, vykouzlily přátelské úsměvy na tvářích táborníků.

Druhý den si děti vyzkoušely volejbal a přehazovanou, odpoledne jsme se vlakem vydali do nedalekých Jakubčovic nad Odrou, kde se odehrála velká paintballová bitva o táborovou vlajku. Po návratu se konal turnaj v přehazované a večer jsme promítali v letním kině veselou komedii z učitelského prostředí.

Ve středu ráno vyrazily týmy dětí do ulic Vítkova, aby tak zahájily tradiční RETRO hru. Jejich úkolem bylo zjistit něco o historii vítkovského sportu a posbírat co nejvíce informací o sportovních vítkovských osobnostech. Nedílnou součástí této terénní hry bylo také konání dobrých skutků. Děti zametaly před obchody, pomáhaly občanům s nákupy atd. Odpoledne pak patřilo naší tradiční LANGOŠ PÁRTY, které se zúčastnili také rodiče našich táborníků. Večer se uskutečnil přátelský zápas rodičů proti dětem a to v baseballu. V tomto utkání byl stav nerozhodný 1:1.

Čtvrteční den byl ryze florbalový. Během celého dne probíhaly turnaje mezi týmy a na večer se vítězné družstvo utkalo v exhibičním zápase s učitelským týmem.

Poslední den nesměl chybět tolik oblíbený basketbal a odpoledne už se balilo, loučilo a truchlilo, že už je konec. Týden utekl jak voda a my doufáme, že sportovní nadšení vydrží dětem nejméně do příštího tábora. 🙂

Blanka Sedlaříková, Mgr. Petr Molek, Mgr. Ivo Hasala a Karína Kopecká

 

V týdnu od 14. do 18. srpna se konal Rukodělný příměstský letní tábor, který byl zaměřený na lidová řemesla. Žáci si osvojili rukodělné dovednosti – vyrobili si drátovaný výrobek, košík z pedigu a vyzkoušeli si ubrouskovou techniku na plechovku. V rámci tábora jsme také absolvovali dva poznávací turistické výlety. V úterý poznali část Čermákovy stezky – Weishuhnova rozhledna. Dozvěděli se zajímavosti o rozhledně, Kružberském hradu a zacvičili si na posilovacích strojích. Výlet byl zakončen opékáním párků ve Starých Těchanovicích. Ve čtvrtek jsme navštívili Františkův dvůr v Klokočově, seznámili se s chovem hospodářských zvířat, projeli se na koni a nakoupili místní produkty. Zpět do Vítkova jsme si udělali procházku lesem. Celým táborem nás provázelo sluníčko a všichni jsme si jej parádně užili!

Bc. Romana Nováková (vedoucí tábora), Bc. Ludmila Šromotová, Lukáš Váňa, Simona Přecechtělová

 

Ani letos o hlavních prázdninách školní družina a školní klub nezahálejí a pořádají tradiční příměstské tábory. Ten první s názvem hudebně-malířský se uskutečnil od 31. 7. do 4. 8. 2017 a byl určen dětem 1. – 5. třídy. V rámci výtvarných činností děti pastelem ztvárnily jednotlivé živly (oheň, vodu, vítr, Zemi a kov). V hudbě si děti vyzkoušely své znalosti hudebních nástrojů a jejich zvuků, seznámili se s netradičními hudebními nástroji (didgeridoo, panova flétna, africké bubínky) a oblíbenou činností se stalo karaoke. Ve čtvrtek nás čekal výlet na Františkův Dvůr, kde jsme navštívili místní hřebčín a svezli se na koních. Po návratu se uskutečnila soutěž o talent tábora, do které se zapojily téměř všechny děti. Večer na nás čekalo opékání špekáčků a přespání ve školní družině. V pátek děti odložily obyčejné výkresy, vzaly malé malířské plátno a vytvořily nádherné stromy, které budou vystaveny v prostorách školy. Vyhodnocení soutěží, talentu a předání odměn se pak stalo krásnou tečkou za celým táborem, který jsme si všichni moc užili.

Lukáš Váňa, vedoucí tábora