příspěvková organizace

Lukáš Váňa

Školní družina bude v pondělí 3. 9. 2018 v provozu od 6:15 do 8:00 hod., dále po ukončení vyučování do 15:00 hod.

Školní klub bude v pondělí 3. 9. 2018 otevřen od 6:30 do 8:00 hod., dále po ukončení vyučování taktéž do 15:00 hod.

Od úterý 4. 9. 2018 budou školního družina a školní klub otevřeny dle řádné provozní doby.

V druhém prázdninovém týdnu proběhl v prostorách školy Netradičně – tradiční sportovní tábor. Do školní tělocvičny se v pondělí 9. června sešlo téměř 30 sportovních nadšenců, kteří s napětím očekávali rozdělení do soutěžních družstev. Sportovní disciplíny byly v tomto roce víc jak lákavé, ale také náročné. Účastníci tak mohli změřit své síly ve sportovních novinkách v kin – ballu či  korfballu. Nechyběly ani tradiční sporty, jako florbal, nebo fotbal, který si naše děti zahrály proti družstvu, složenému z tatínků. I přes obrovské úsilí dětí tatínci nakonec vyhráli a zasloužená cena v podobě dortu putovala do jejich rukou. Ale protože to jsou osobnosti a jdou svým ratolestem příkladem, dort nakonec spořádali všichni společně. A jaký by to byl tábor, bez strašidelné táborové hry, letos nesla název „Neotáčej se“ a pískotu bylo opravdu hodně. Středa na táboře patřila, jak jinak, než tradiční langoš párty. Opět k nám zavítali pánové s vodními atrakcemi. Neodradil nás ani trvalý déšť a vodní skluzavku tudíž nebylo třeba tolik kropit. Skvělé langoše smažila paní Doleželová a rodiče opět utvořili soutěžní družstvo, které se tentokrát utkalo s našimi sportovci v korfballu. A abychom prověřili bojovnost našich táborníků, rozjeli jsme se, letos do Nového Jičína na laser game.

Netradičně tradiční sportovní tábor měl také jednu zvláštnost, celý týden se plnila tzv. Drtivá porážka, která byla opravdu drtivá. Celý týden jsme si tak uvědomili, že není důležité za každou cenu vyhrát, ale že podstatné je hrát fair play.

Ráda bych touto cestou poděkovala mým kolegům Mgr. Petru Molkovi, Mgr. Ivu Hasalovi, Blance Sedlaříkové, Karíně Kopecké, Věře Burdíkové, Radce Kopecké a také skvělému osazenstvu školní jídelny.

Andrea Brijarová – vedoucí tábora

 

 

V týdnu od 9. – 13. července proběhl v družině nad školní jídelnou Kouzelnický příměstský tábor. Žáci si po krátkém seznámení s programem tábora vyrobily trička savovou technikou a kouzelnické klobouky poseté hvězdičkami. Nesmělo chybět hledání pokladu, který v blízkém parku skryl kouzelník. Žáci si také po vzoru kouzelnického učně Harryho Pottera zahráli Fanfrpál, který se jim hodně zalíbil. Zasoutěžili si ve spoustě soutěží, které byly z oblasti zručnosti, vědomostí, čí kreativity. Vyzkoušeli si zorbing v nafukovacích koulích a hvězdy, kotouly a salta na obří nafukovací matraci. Největší úspěch měl příchod opravdového kouzelníka a iluzionisty, který společně s asistencí žáků vykouzlil králíka, holubičku či vznášející se žákyně v prostoru nad stolkem. Samozřejmě, že některé z kouzel žákům prozradil a naučil. Žáci byli odměnění za svou snahu v soutěžích a odcházeli domů spokojeni a radostně. Chtěla bych poděkovat paním vychovatelkám Janě Frankové, Veronice Řehounkové a Valerii Křížové a také slečně asistentce Radce Kopecké za pomoc při organizaci.

Markéta Rusňáková – vedoucí tábora

 

    

Hlavní prázdniny jsou sice v plném proudu, naše táborová činnost ale pokračovala táborem „Active English Week“. V termínu od 16. do 20. července 2018 naši školu navštívili dva lektoři (rodilí mluvčí angličtiny) z jazykové školy SIDAS ze slovenských Košic, kteří zábavnou formou (hry, pohádky apod.) zlepšovali angličtinu u dětí. Byly vytvořeny dvě skupiny (1. – 3. třída a 4. – 5. třída), ve kterých lektoři s dětmi pracovali. Veškeré aktivity probíhaly v prostorách budovy nižšího stupně a na školním hřišti. Aby si děti během tábora mohli od angličtiny také na chvíli odpočinout, připravili jsme pro ně tvoření náramků přátelství a lapače snů, což se jim velice líbilo. Tábor byl zakončen předáním sladkých odměn a certifikátů o účasti. Poděkování patří ředitelce školy Mgr. Blance Váňové, která tento tábor s jazykovou školou vyjednala a paním asistentkám Barboře Valové, Věře Burdíkové a Květoslavě Krátké, které byly věrnými pomocnicemi během celého týdne.

Lukáš Váňa, vedoucí tábora

 

Dne 15. 6. 2018 proběhla v prostorách Školního klubu poslední celodružinová akce v tomto školním roce „Den otců aneb Superman“. Tradiční zábavné odpoledne bylo výzvou všem tatínkům a jejich dětem. Ti si nejen společně zasportovali, ale především překonali společnými silami disciplíny zaměřené na znalosti, souhru, rychlost, sílu i vytrvalost. Při zdolávání úkolů se naplno projevila soutěživost a snaha zvítězit, vždyť ceny od sponzorů byly krásné a lákavé. Děkujeme touto cestou panu Žídkovi, firmě INSPORTLINE  Vítkov i Zapsanému spolku Klub rodičů a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.

 

Tábor se koná od 20. do 24. srpna 2018.

Děti si s sebou přinesou:

  • přezůvky (papuče)
  • láhev na pití
  • ranní a odpolední svačinku
  • pokrývku hlavy (šátek, kšiltovku)

Obědy jsou zajištěny.

Přihlášku a platbu na tábor „Budu prvňáčkem“ odevzdat nejpozději do 29. 6. 2018. 

 

Pavla Malušková, vedoucí tábora

Tábor „Active English Week“ se neuskuteční ve školním klubu, ale v budově 1. stupně v dolní družině (u p. Sedlaříkové a p. Tvrdé) z důvodu rekonstrukce toalet. Vstup do budovy bude zaměstnaneckým vchodem u pumpy. Děkuji za pochopení.

Lukáš Váňa, vedoucí tábora