příspěvková organizace

Ve středu 7. listopadu 2019 se uskutečnil ve spolupráci se SVČ Vítkov tradiční Lampionový průvod. Po setmění se děti s rodiči, prarodiči a kamarády vydali na společnou trasu do velkého parku a poté do Transylvánie (zahrada SVČ). Na cestu jim svítily pestrobarevné lampióny a nechyběl ani bedlivý dohled strážníků Městské policie Vítkov. V parku se účastníci setkali s Mavis a Jonathanem, ti celý průvod nasměrovali do hotelu Transylvánie, kde měl hrabě Drákula nemalý problém. Rozutekly se mu strašidla a úkolem dětí bylo, je najít a dovést, aby mohly společně s Drákulou odcestovat na dovolenou. Vše se nakonec podařilo a nadšené děti dostaly také malý dárek a samozřejmě sladkou odměnu. Někteří účastníci průvodu pak pokračovali směrem ke škole, kde byla celá, velmi zdařilá akce, ukončena. 

Pavla Malušková Lukašíková, Markéta Rusňáková