příspěvková organizace

Účastníci školního klubu se v letošním roce přihlásili do soutěže „Brána k druhým“.

Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

Náš tým se přihlásil s projektem „Klubáci dětem“. Již řadu let šijeme hračky pro děti hospitalizované v nemocnicích, ale také pro malé pacienty v pediatrických či odborných ambulancích. Malí pacienti tak mají díky našim výrobkům motivaci překonat případný strach z lékařů či lékařských výkonů. Každoročně organizujeme šicí dílnu, kde jsou zváni lékaři obdarovaných ambulancí i nemocnic. Další tradiční dobrovolnickou aktivitou je pravidelná návštěva Základní školy pro tělesně postižené v Opavě. Tam jezdí naše skupina na vánoční, velikonoční dílny a nově také na projektový den týkající se finanční gramotnosti.

Koncem prosince 2019 vyhodnotila devítičlenná porota týmy, které se s největším počtem bodů zúčastnily slavnostního setkání v Praze.

V kategorii dětí do 18 let bylo přihlášeno celkem 62 týmů. Náš tým Klubáků obsadil v celkovém hodnocení krásné 19 místo.

Karína Kopecká, vedoucí vychovatelka