příspěvková organizace

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci budou přihlášky do školní družiny a školního klubu na školní rok 2020/2021 vybírány takto:

Na webových stránkách www.zsgvitkov.cz je k dispozici závazná přihláška, kterou bude nutno doručit osobně v termínu od 11. do 15. května 2020 od 13:00 do 16:00 hod. do školy. Kdo nebude mít možnost si přihlášku vytisknout, může si ji vyzvednout a ihned vypsat v daném týdne přímo na místě. Výběr přihlášek budou zajišťovat vychovatelky (za dodržení veškerých hygienických podmínek) v prostorách u školní družiny v budově 1. stupně – vchod od Komenského ulice.

 

POKUD NEBUDE PŘIHLÁŠKA ŘÁDNĚ DORUČENA DO ŠKOLY V DANÉM TERMÍNU, NEBUDE MOŽNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 DÍTĚ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY/ŠKOLNÍHO KLUBU PŘIJMOUT.

 

Celoroční poplatek za školní družinu: 500,- Kč, splatných do konce měsíce července 2020, na účet školy
19-8388410247/0100, variabilní symbol = 6 čísel rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce napište: ŠD + příjmení dítěte + třídu (do níž bude dítě chodit ve školním roce 2020/2021).

Celoroční poplatek za školní klub: 400,- Kč, splatných do konce měsíce července 2020, na účet školy
19-8388410247/0100, variabilní symbol = 6 čísel rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce napište: ŠK + příjmení dítěte + třídu (do níž bude dítě chodit ve školním roce 2020/2021).

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte přes Komens nebo e-mailem karina.kopecka@zsgvitkov.cz.

 

Přihláška školní družina a školní klub 2020