příspěvková organizace

 

Vítejte u nás ve spojeném oddělení

Naše oddělení jsou spojena do příjemného domáckého prostředí. Žáci mají možnost využívat více místností, ve kterých mohou relaxovat, hrát si s obchodem, kuchyňkou a kutilským stolkem, stavět z konstruktivních stavebnic, stavět z velkých molitanových kostek, mohou hrát společenské hry, skákat na trampolíně, tvořit z různých materiálů a naučit se řemeslných dovedností, mohou využít naší družinkovou knihovničku nebo si jen tak povídat.

A když si chtějí protáhnout tělo, zahrajeme si pohybové hry staré, nové, známé i neznámé.

V našich prostorách si každý najde své místečko a kvalitně využije volný čas.

 

Vážení rodiče,
pro děti mladšího školního věku je důležitý pohyb na čerstvém vzduchu, hlavně ve volnočasových aktivitách. Naše oddělení bude i nadále za příznivých podmínek navštěvovat školní hřiště. Proto Vás prosíme, aby Vaše děti měly přiměřenou obuv a teplé oblečení – bunda, čepice, šálek nebo šátek, rukavice. Školní hřistě budeme navštěvovat i v zimních měsících.
Děkujeme za pochopení.
 
Vychovatelky Ludmila Šromotová, Romana Nováková
 
 
Týdenní plán 24. 6. – 28. 6. 2019
 

Červen – jó třešně zrají

Moře

Těšíme se na léto. Na hřišti žáci hráli hru v týmech, při které hledali živočichy a zároveň si procvičili poznávání živočichů mořské říše a všímali si schovaných obrázků, a po určité časové době odpovídali na otázky. Naučili se skládat loďku a parníček z papíru a malovali moře. Na průlezkovém hřišti hráli pohybovou hru na žraloka a rybičky, houpali se na houpačkách a jiné oblíbené hry.

Můj tatínek

Jsme chytré hlavičky a víme, že nejenom maminky mají svátek, ale také tatínkové. Proto žáci vyráběli přáníčka, aby ukázali, jak je důležitý také tatínek. Přáníčka byla skládaná z papíru, na který napsali krátký text. Zároveň si svého tatínka namalovali, buď jak pracuje, se svým koníčkem nebo jako fotografii. Navštívili jsme také průlezkové hřiště, tam se žáci houpali, hráli na schovávanou nebo na žraloka, a kdo nechtěl běhat, odpočíval na dece.

Týden pro děti

Ke dni dětí připravily vychovatelky různé aktivity s malými odměnami. Týden začal malováním na asfalt křídami, počasí v půlce týdne nepřálo, tak se hrály deskové hry a malovalo hřiště s dětmi, na konci týdne pokračovaly aktivity venku. Skákalo se s pytlem, chodilo po laně, házelo míčkem do koše. Poslední aktivitou byla týmová hra hledání písmen a číslic po hřišti.

 
 

Květen, v máji všechno kvete

Cestujeme po naší vlasti

V pondělí ještě žáci moderovali zbývající počasí v naší republice, a zabývali se zajímavostmi naší vlasti. Hledali na mapě některé památky, města nebo pohoří a snažili se je zakreslit do slepé mapky. Žákům se tato společná práce líbila a velice se jim povedla. Na školním hřišti hráli kolektivní hry a kopanou, některá děvčata skákala oblíbenou školku přes švihadlo nebo točila lanem. V oddělení poté společně hráli společenské hry – kvarteto, pokémony, dooble, mikádo aj.

 

Česká republika, naše vlast

Podporujeme týmovou práci, a proto jsme zařadili do činností téma Moje vlast. Žáci se rozdělili do skupinek, ve kterých společně pracovali, nakreslili naši republiku, seznámili se, jak vypadají obrázky s tématem počasí a pak už malovali sluníčka, mraky … přečetli zajímavosti o národních parcích, celý týden hráli hru Moje první Česko – sbírali body, a na konci týdne představili ostatním svou práci a zahráli si na reportéra počasí.

Moje rodina

Žáci malovali své rodiny, které nám představili a ukázali všem jejich obrázky. Ukazovali nám své jednotlivé členy rodiny, popisovali, jak se jmenují a objasňovali nám kdo je teta, dědeček …. Některá děvčata si velice ráda hrají na rodinu v naší kuchyňce, kde si ji přestaví na byteček. Chlapci si rádi staví z molitanových kostek také své domky nebo dopravní prostředky.

Naše maminky

Druhou neděli v květnu je Den matek a to znamená, že všechny maminky mají svátek. My jsme pro naše maminky vyráběli kytičku, kterou žáci vytvořili z otisků svých rukou a nalepili na dřevěnou špachtli. Někteří se pokusili napsat báseň o mamince nebo pro maminku a omalovávali hezké omalovánky věnované svým maminkám. Vyzkoušeli si také pantomimu na téma „Domácí práce maminek“, snažili se napodobit práci tak, aby ji ostatní mohli uhodnout. A také si zasoutěžili děvčata proti chlapcům ve znalostech zaměstnání pro ženy a muže.

Na školním hřišti se hrála naše oblíbená kopaná, děvčata skákala přes lano, někteří si sbírali pampelišky a pozorovali hmyz a mladý chemik se pokoušel se svými kamarády o nějaký hezký pokus.

Hry v místnosti

Někdy se stane, že když prší nebo nemůžeme chodit ven, zůstáváme v družince. Hrajeme hry v místnosti nebo tvoříme. Tento týden si žáci vyzkoušeli tichou poštu a ověřili si rychlost a postřeh u známé hry elektrika. U ovocného koše a země láva si protáhli tělo. A vyzkoušeli novou hru rafinované bingo, u této hry opakovali psaní a pozorovací schopnosti. Četli o čarodějnicích a svou oblíbenou knihu a vyráběli si kočky, které má u sebe čarodějnice. A velice rádi si omalovávají různé omalovánky.

Duben, Velikonoce nás čekají

Vzhůru do Vesmíru

Tento týden jsme se zabývali Vesmírem, v encyklopedii jsme se dozvěděli, co je to Vesmír, jak vznikl, jak asi vypadá. Výtvarnou činností žáci vyjádřili, jak si myslí, že vypadá a chlapci zapojili svou fantazii a vyrobili vesmírnou raketu. Sluníčko hřálo a hrála se kopaná, skákalo se přes lana, povídalo se na dece a sbírali pampelišky a sedmikrásky v trávě a tvořili kytičky a malé věnečky.

 

Velikonoční tvoření

S blížícími se svátky Velikonoc žáci vyráběli různé jarní a velikonoční dekorace, aby ozdobili domovy a školní družinu. Procvičili si stříhání, práci s různými materiály, lepení a malbu zajíců a kuřátek. Mimo jiné se žáci zdokonalovali ve vědomostech při hře Moje první Česko, ve které sbírali body za správně zodpovězené otázky a splněné úkoly.

O krásnou kraslici

Žáci si rádi vymalovávají omalovánky, u nás proběhla soutěž O krásně omalovanou kraslici. Vytiskli jsme několik omalovánek a každý si vybral podle svého vkusu. Omalovávalo se fixkami nebo pastelkami. Žáci se velmi snažili a bylo těžké vybrat ty nejkrásnější, protože jich bylo mnoho. Mimo jiné jsme dokončili jarní louku a hráli jsme si, venku i vevnitř.

Aprílový týden

První duben je znám jako šprýmový a všichni mají radost, když někoho nachytají. I u nás se všichni snažili někoho nachytat. Proto jsme také zvolili četbu vtipů pro děti, u kterých se hodně zasmáli. Venku na hřišti se skákalo, stavělo a kutilo, hrálo fotbal. Uvnitř společnou prací vzniká jarní louka, nejprve se nanášela zelená a modrá barva a vyráběly se kytky, které se budou lepit na vzniklou louku.

Březen, jaro se probouzí

Škola hrou

Tento týden jsme si přečetli a povídali o učiteli národů – Janu Amosovi Komenskému, kterého také žáci malovali. Hráli se také společenské hry, které byly zapůjčeny z MAS Opavsko. Žáci měli možnost  osvojit  si pravidla her, které neznají a nemáme běžně k dispozici. A k naší družině patří i pohybové hry v místnosti, tento týden zápolila mezi sebou družstva. Výtvarnou činností zapouštěli jarní barvy a poté malovali fixem jarní květiny.

 

Týden  čtení

Žáci šestého a sedmého oddělení školní družiny se zúčastnili projektu konané městskou knihovnou Týden čtení. Vybraná skupina žáků 20. a 22. března 2019 přečetli v Domě seniorů ve Vítkově babičkám a dědečkům české pohádky. Žáci se připravovali několik dnů před samotným čtením tím, že si nacvičili pohádky, aby je uměli plynule přečíst. Senioři odměnili žáky potleskem a radostí v očích. Žáci dostali záložku, jako poděkování, kterou vyrobili senioři při terapeutických dílen. Oddělení školní družiny bude ve spolupráci mezi žáky a seniory pokračovat.

V tomto týdnu žáci trávili volný čas na hřišti při hrách s míčem a lanem a v družince vyráběli jarní kytky pro výzdobu oddělení a malovali ilustrace ke známým oblíbeným pohádkám. Tyto ilustrace budou pověšeny na schodišti do naší družiny.

 

 

Balonkové hraní

První týden v březnu bylo teplo, které lákalo k pobytu venku na školním hřišti více, než obvykle. Žáci dostali za úkol uhodnout čtyři hádanky, které visely na zdi. Mohli se radit se svými kamarády nebo si uhodnout hádanku sami. Na konci hádanky měli iniciálu, která jim prozrazovala, kterým písmenem začíná správné slovo. Někteří se zapotili, ale většina odpověděla správně. Své odpovědi házeli do krabičky, která se v pátek otevřela a vyhodnotila se hádankářská soutěž. Pro velký úspěch budeme opakovat.

V polovině týdne si pro změnu zasoutěžili v dovednostech s nafukovacími balonky. Soutěžilo se, skákalo, pinkalo, tančilo a velice si všichni užili spoustu legrace.

Únor, zima nekončí

Masopustní taškařice

Masopust již začal, podle starých tradic toto období trvalo od Tří králů až do Popeleční středy. Masopustní průvody masek probíhaly v posledních dnech masopustu a končily bohatým hodováním kvůli blížícímu se půstu. V našem kraji se pochovává basa za doprovodu myslivce s medvědem. O masopustu jsme si přečetli a vyráběli malované masky medvědů a obrázky basy. Právě basa, kterou žáci malovali podle předlohy se velice povedla.

Sluníčko vykouklo a teplé počasí dovolilo skákat a skotačit, běhat za míčem s velkou radostí. Mezi taškařice patřily kolektivní hry v místnosti – z vody do vody, všechno lítá, co má peří, a najdi po slepu a využily se kruhy na hry a točení kolem pasu.

 

Nejlepší skokan nebo skokanka

Holky i kluci jsou soutěživí a utkali se v souboji „skok z místa“. Nejprve skákali do dálky – kdo doskáče nejdál a potom se utkali ve dvojicích a postupně vypadávali, až zůstal absolutní vítěz. A nejlepší skokan je František a s přehledem ho dohonili Viky, Nela a Simona.

 

Správné stolování

Každý žák chodí na obědy do školní jídelny a měl by znát etiketu stolování. Přečetli jsme si, jak se máme chovat u stolu, čím se jí dezert, k čemu je ubrousek, jak dáváme příbory a že můžeme kuře okusovat. Poté žáci prostřeli stůl a vymýšleli jídelníček. Stoly byly nádherné a všichni se snažili. Všechny čekala sladká odměna a nejlepší jídelníčky byly odměněny. A ke správnému stolování patří zdravý pohyb venku – sníh už roztál, tak jsme vytáhli švihadla, lana, míče a skákalo se a hrála vybíjená.

Valentýnův týden

Týden jsme se věnovali Valentýnu, četli si o sv. Valentýnovi a pro své kamarády vyráběli náramky z korálků a darovali si je navzájem. Pro své milované, si děti vyrobily srdíčka na špejli. Sníh zmizel a venku na hřišti se hrály míčové hry a v prostorách družiny společné hry nebo deskové.

Máme se rádi, jsme kamarádi

Učíme žáky, aby byli k sobě ohleduplní a kamarádští. Poslechem etikety pro děti od Ladislava Špačka si uvědomujeme některé situace a snažíme se z nich poučit. Při poslechu nás napadlo, že by mohli žáci vytvořit a napsat pohled pro svého kamaráda. Překvapilo nás, jaké krásné věty žáci napsali svým kamarádům. A když nepsali, tak spolu hráli různé společenské hry.

Celý týden hráli různé hry na hřišti a v pátek jezdili po zadečcích na zbylém sněhu, moc si zimní radovánky užívali.

 

Leden, Ladovská zima

Stavění sněhuláků

Zima je veliká, tak nás napadlo stavět sněhuláky. Nasněžilo tak, že se celý týden mohlo stavět, válet ve sněhu, honit se, koulovat. V teple jsme pak malovali své kamarády a poslouchali etiketu pro děti a povídali si.

Po stopách naší zvěře

Celý týden si žáci opakovali a získávali vědomosti o lesních zvířátkách v zimě. Procvičovali si znalosti stop, malovali tyto stopy a společnou prací vytvořili velký obraz se zvířaty. Hráli pexeso a kvízovou hru, zapojili se všichni do znalostní soutěže. Přečetli jsme příběhy o zvířatech, ve kterých se dověděli další zajímavosti z prvního roku jejich života.

Příprava na maškarní ples

Každý rok pořádá naše škola maškarní ples pro děti. U nás probíhala příprava malováním a stříháním masek – kočky, opice, tygři, lvi, králíci, Vikingové… Pokračovalo se v dotváření koček z lahví a tvořením klaunů z kelímků. Počasí nám přálo, tak jsme trávili čas také na školním hřišti.

Tři králové

Všichni známé známou koledu My tři králové …, ctíme zvyky a tradice a zabýváme se také svátky naší vlasti. A mezi ně patří také svátek Tří králů. Zpívali jsme koledu, četli si o nich. Křídovými pastely žáci malovali tři krále a vyrobili je také z papíru. A když byli králové hotovi, vytvořili sněžné mraky, stavěli z polylega letadla a vrtulníy a malovali a tvořili kočky.

Hraní se sněhem

A zase napadlo hodně sněhu a na školním hřišti se hrálo se sněhem. Hlavně děvčata dělala andělíčky a stavěla různé cesty a tunely. Chlapci zase hráli koulovanou, ke které se někdy přidaly i děvčata. Nejvíce je bavilo házet sněhem a vznikaly nádherné fotky.

 

Prosinec, čas Vánoc

Vánoční kino

Týden před Vánoci jsme využili v polytechnické učebně data projektor a podívali se na Vánoční příběh, animovaný film pro děti o malém chlapci. Před štědrým dnem si žáci vyrobili různé andílky a celý týden zpívali koledy a vánoční písně.

Chystáme se na Vánoce

Tento týden jsme začali vánočním tvořením s rodiči, pokračovali vánočními dekoracemi. Malovali se obrázky se stromečkem a dárky.Na hřišti bylo bílo, tak jsme většinu týdne trávili venku a hráli si se sněhem – koulovali se a stavěli sněhuláky. A ve volných chvílích se hráli skupinové hry – naše oblíbená Země, láva a hry s obručemi ve družstvu anebo hra na papíře – Lodě.

Vánoční tvoření s rodiči

Každý rok pořádá družina vánoční tvoření s rodiči. Tentokrát si zkusili v projektovém odpoledni drátování s černým drátem a tvořili ozdoby na stromeček. Rodiče vítal odborník, dráteník, který umí pracovat s drátem. Rodiče si mohli prohlédnout odbornou publikaci a ukázku výrobků.

Čertí peklo

Vše začalo pekelným hrncem. Žáci společně malovali hrnec a každý si potom vytvořil svého čerta. Pokračovali jsme Mikulášem a končili Anděly. Děvčata si vytvořila čelenky s hvězdou a křidélka. Ti, co netvořili, stavěli domečky a byty, prodávali v obchodě nebo stavěli ohrádky se zvířátky. A protože nastal Advent, začali jsme tvořit vánoční ozdoby.

Listopad – studené povětří

Dopis Ježíškovi

Blíží se Vánoce a ke zvykům dětí patří i dopis Ježíškovi. Žáci si vystřihovali a malovali různé hračky a hry, které by si přáli pod stromeček. Dopisy se pověsily v družince a k dalším zvykům patří i vánoční a zimní zdobení našich místností. Vystřihovali se sobíci do oken a tvořili se krásné sněhové vločky. Tento týden se také dokončila společná výtvarná práce na dveře našeho oddělení – strom se sovičkami a hráli se různé stolní hry, nejvíce ovšem naše vytvořená Ukaž, co umíš.

 

Pysslamánie

Znáte malé umělohmotné barevné korálky pyssla? My ano. Těmito malými korálky se totiž dobře procvičuje jemná motorika, a proto je také oblíbená u menších žáků. V družince propukla pysslamánie, skládalo se a skládalo. Vznikaly různé tvary, zvířátka, obrázky. A také nám napadl sníh a to bylo radosti.

Ukaž, co dovedeš

Četli jsme z knihy Ukaž, co dovedeš. Po přečtení motivační knihy žáci vyplnili kvíz, ve kterém se rozhodovali mezi výmluvou a pravdou. Následující den jsme si správné odpovědi z kvízu vysvětlili a v komunitním kruhu prodiskutovali, aby žáci věděli, jaké chyby udělali a jak je správné se v některých situacích chovat. Skřítci z lahví jsou doděláni a moc se nám povedli.

 

 

Skřítci, broučci

Než se konal Lampionový průvod žáci malovali a vyráběli skřítky. I venku na hřišti hledali berušky nebo nějaký hmyz a pozorovali své nálezy. Nezapomněli jsme také na zábavné hry a tentokrát se hrály staré známé hry za našich mladých let – Chodí Pešek okolo,  Kukačko, zakukej, Gordický uzel – u kterého se žáci různě protahovali, kroutili a smáli se, Židličkovaná v disko stylu.

Společné čtení

Klidovou činností a zároveň přípravou na vyučování se stalo pro nás společné čtení žáků. Učíme se nahlas číst, aby nás všichni slyšeli, zdokonalujeme se a nejen to, učíme se také poslouchat a být ohleduplní ke svým spolužákům. Nyní žáci předčítají bajky, ze kterých vyplívá vždy nějaké chytré poučení.

Dlabání dýní

K Halloweenu patří vydlabané dýně. Na zahradách se každý rok urodí dost pro šikovné žáky, které tvoření baví. Než se začalo s dlabáním, nejprve se malovali strašidelné hrady, abychom si vyzdobili strašidelně družinu. Potom započalo dlabání, které žáky bavilo. Byli tak šikovní, že dýně zdobí nejen jejich domovy, ale také družinu.

 

Helloweenské odpoledne

Na naší škole měli žáci Helloweenský den a všichni přišli v kostýmech a odpoledne mohla začít zábava. Soutěžilo se venku na hřišti, počasí nám přálo a sluníčko hezky hřálo – předávali se míče různými způsoby, házelo se na kroužky, přetahovalo lanem, skákalo s míčem. A pokračovalo se i v družině – ještě se házelo, lozilo se s krabicí na zádech, hrála se židličkovaná, rovnali se přezůvky, chodilo se na povel. A nakonec oblíbená schovávaná. Zkrátka odpoledne plné zábavy od začátku až do konce.

Říjen – barevný podzim

Tiše, ježek spí

Hráli jsme si na ježky, kteří se schovávají na zimu do různých úkrytů a že jich bylo dost. Některé ježky jsme nemohli najít. Abychom si jen na ně nehráli, tak jsme si je také vyrobili z papíru. A až nás nebavila schovávaná, rychle se malovalo, vyzkoušelo se, jak umíme namalovat různé věci, abychom je poznali a ukázalo se, že některé jsou neznámé. Vyhlásila se soutěž o nejhezčí mandalu, vybarvovalo se a omalovávalo.

Padá listí

Tento týden se malovali  stromy, používala se technika ťupání barviček. Na školním hřišti chlapci hráli kopanou a honili se za míčem a děvčata skákala přes lano. V družince se zdolávala opičí dráha – prolézalo se, skákalo, lozilo pozadu. Mezi další hru opět žáci hráli země, láva a zkusili si také schovávanou.

Barvy podzimu

Hned v pondělí nás navštívil šmoula Koumák a princezna, žákům se postavičky velice líbily a radost byla vidět ve všech koutech. Počasí nám stále přeje a sluníčko hřeje a my trávíme hodně času venku, tentokrát také na průlezkách. Nechybělo ani tvoření z přírodnin – kaštany, listy, větvičky, jehličí a velká fantazie žáků. Zkusili jsme také frontáž z listí pomocí vosku a anilinových barviček. Mezi zábavnou a pohybovou hru tento týden patřila hra – země, láva.

Houbaření

Celý týden jsme se zabývali houbami, povídali jsme si o tom, kdo zná houby, jaké mohou růst v lese, vyrobili si nějaké a hledali houby po družince. Tato hra s kuželkami se žákům velice líbila, a to proto, že jedna skupinka schovala kuželky – houby po celé družině a druhá je musela hledat, přesně tak, jako je hledáme v lese. Také jsme poznávali houby na obrázcích a přiřazovali názvy. A v neposlední řadě jsme malovali suchým pastelem a vyráběli muchomůrky.

Září – vlaštovky odlétají

Příroda na podzim

Tento týden jsme se zaměřili na první podzimní den a svátek Václava. Přečetli jsme si zajímavosti o sv. Václavovi, počasí nám přálo a sluníčko svítilo, tak jsme využili průlezkové hřiště. Žáci si zahráli hry na téma sklizeň – házeli brambory do košíku, sázeli na pole a sousedovi přehazovali červivá jablka. Omalovávali se omalovánky sv. Václava a tvořili stromy plné jablíček, otiskovali jablíčka a dokončovali kukuřice.

Plody našich zahrad

V zahradách zraje ovoce, především je hojnost jablek a švestek. V družince jsme si udělali malou ochutnávku jablíček a švestek všemi smysly – hmatem jsme zjistili tvrdost, čichem vůni a nakonec ochutnali. Jablíčka si žáci vyrobili z papírového talíře a naučili se vyplétat pavučinku, při výrobě kukuřice si procvičili jemnou motoriku. Pohráli si venku i uvnitř – skákali, přiřazovali dvojice slov, omotávali tělo, pantomimicky znázornili domácí a venkovní práce.

ochutnávka všemi smysly

 

 

Vzpomínky na léto

Tento týden jsme si zavzpomínali na léto a dovolenou. Venku bylo hezky, a tak se skákalo přes švihadla a hrál fotbal. Stříhalo se, lepilo, razítkovalo. Vznikly velké pohlednice ze vzdálených míst našich dovolených a malé mořské potvůrky. Naučili jsme se nové postřehové hry, u kterých jsme se velice bavili a zasmáli. A jsme šikulky, kteří rádi hrají deskové hry.

Zpátky v lavicích

Začal nový školní rok a žáci se vrátili zpátky do školních lavic a do družinek. Pomalu si zvykáme na nové prostředí, učíme se přecházet na obědy, hezky zdravit  a upevňujeme si hygienické návyky. Čteme knihu O letadélku Káněti, hrajeme si, tvoříme a chodíme ven na hřiště.