příspěvková organizace

Týdenní plán VIII. a IX. oddělení od 18.2.2019 do 22.2. 2019

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018/2019, na stránkách VIII. a IX.oddělení školní družiny. Zde se můžete dočíst, co jsme s dětmi v uplynulém měsíci dělali. V našich odděleních jsou žáci  IV.A,B a C třídy.

p.vychovatelky: Blanka Sedlaříková a Jana Tvrdá 

V prvním týdnu měsíce ledna jsme přivítali společně nový rok, povídali jsme si o vánočních prázdninách, o dárcích pod stromečkem, o Silvestrovských oslavách a ohňostroji na Vítkovském náměstí. Na Tři krále jsme si povídali o charitativní sbírce a byla vyhlášena výtvarná soutěž o NEJ brusli. Škola nám zakoupila do družiny pastelky Magic a děti z nich byly nadšené – malovaly a kreslily „ostošest“. Lednová zima nám dopřála pobyt na školním hřišti a sněhu napadlo tolik, že jsme mohli soutěžit i o NEJ sněhuláka, ale děti si dopřály i kuličkování a dovádění na sněhu. Připravily jsme si pro děti Týden komplimentů – na besedách jsme si povídali o tom, co to je kompliment a jak a kdy jej komu například říct. Děti dostaly za úkol říct kompliment svým maminkám. V Masopustním týdnu probíhal Maškarní ples, na který jsme se všichni těšili a některé děti si na něj samy vyráběly svou masku. V Jogovém týdnu jsme děti učily cvičit asánu Pozdrav slunci. V Dovedných rukách si v tomto měsíci děvčata vyráběly sypané mandaly a malovaly stromy života a šily myšky.

  

  

  

   

    

  

 

 

 

V měsíci prosinci přišel první sníh, do Vánoc sice nezůstal, ale my si jej stihli užít na našem školním hřišti.

   

  

A to nás inspirovalo, abychom vyhlásili soutěž „O  NEJ sněhovou vločku“. Děti se pokusily zachytit něžnou krásu sněhových vloček technikou z kreslení suchým pastelem. A sotva jedna soutěž skončila – už samy přišly s návrhem na novou soutěž a to „Vánoční skřítek“ – tato soutěž však ještě není ukončena, někteří ještě stále na svých dílech pracují.

V Dovedných rukách si naše šikulky ušily medvídka s levandulí – mohl to být vhodný dáreček pod stromeček k blížícím se svátkům. Holky šily s nadšením, vše co bylo na medvídkovi byla ruční práce! A kluky to natolik zaujalo, že se rozhodli vyrobit papírové auto!

   

 

 

V pátek 14.12.2018 přijela do naší družiny VIII.a IX.oddělení, výtvarnice z Opavy – Lada Věntusová, která se malováním na hedvábí živí a má i svůj výtvarný ateliér. Přivezla s sebou kulaté, cca 20cm, hedvábné vitrážky, barvy a kontury na hedvábí.  V rámci zájmového útvaru Dovedné ruce jsme pozvaly na toto odpoledne i maminky našich „tvořilek“. Každá ze zúčastněných si mohla tuto vitrážku – mandalu vyrobit. Zatím co hedvábí usychalo, měly jsme i připravený koutek na výrobu vánočních svícnů. A abychom usychání urychlily, tak jsme je dokonce  fénovaly! Vitrážky se všem velmi povedly – každá byla originál a všem se práce s hedvábím a jeho barvení líbilo. Z rádia nám hrály koledy a atmosféra toho odpoledne byla příjemně vánoční a přátelská.

   

 

  

  

  

Na začátku listopadu nám přálo počasí a tak jsme hodně času trávili venku na školním hřišti.

  

  

Vyhlásily jsme soutěž o NEJ podzimní mandalu.

V pondělí 26.listopadu 2018 navštívil odpoledne VIII. a IX.oddělení školní družiny pan Tomáš Kubánek z Hrabství se svou poutavou přednáškou o myslivosti a lesnictví. Přivezl s sebou různé jelení i srnčí trofeje, spoustu shozeného paroží, zuby divokých prasat, vyčiněné kůže – např.kuny a jezevce, vypreparovanou hlavu lišky a srnce, myslivecké zbraně – pušky a nůž, myslivecký dalekohled a k nahlédnutí i několik knih o myslivosti. Děti seznámil s tím, co je zapotřebí splňovat k tomu, aby se mohly věnovat myslivosti. Přednášku doplňoval příběhy z praxe, které byly naučné i úsměvné. Děti měly spousty dotazů a pan Kubánek jim ochotně odpovídal. Přednáška se dětem velice líbila a děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o práci myslivců a o lesní zvěři.

  

  

 

S říjnem přišlo babí léto – podzim vybarvil stromy a přírodu kolem. Hned v prvním týdnu jsme s dětmi vyráběli „Podzimáčky“ – postavičky skřítků a zvířátek z přírodnin – např. kaštanů a žaludů. Věnovali jsme se také hudbě, protože byl Mezinárodní den hudby. Povídali jsme si o tom, co nám hudba do života přináší, zatančili jsme si a zazpívali. V dalším týdnu se děti naučily namalovat si vlastní podzimní mandalu. A dále také malovaly dýně.

  

  

V rámci akce Den činu naši družinu navštivili „šmoulíci“!!!

   

Největší událostí měsíce října byl ekologický projekt Křížem krážem přírodou Jesenicka, pobyt na hotelu Neptun na Malé Morávce. Jelikož nám počasí velmi přálo – trávili jsme většinu času turistikou v přírodě, ale také plněním různých úkolů, pracovních listů, soutěží, bádání a zkoumání přírody. Byl však ale i prostor pro kreativitu – děti malovaly např. vodou na různé přírodní materiály, stavěly v lese z přírodního materiálu domečky pro skřítky a z plastu pak vyráběly různé dekorativní předměty – letadla, rakety, zahrádky, chobotničky a rybičky. Pobyt se nám všem velice líbil a ještě další týden po návratu jsme si povídali o zážitcích a společně stráveném čase.

  

  

  

     

Milí přátelé je za námi první měsíc nového školního roku – září bylo z velké části ještě slunné a teplé. Mohli jsme společně trávit čas venku – hráli jsme s míčem vybíjenou anebo dramatické hry: „Domeček, hříbeček. Z vody do vody. Honzo vstávej.“ Děti si na školním hřišti užily průlezek a hry na honěnou. Ve výtvarné činnosti jsme společně tvořili prstovými barvami obrovské listy, které zdobí naši družinu. V besedách jsme si povídali třeba o čokoládě – 13.září byl totiž Mezinárodní den čokolády, proběhla u nás i malá ochutnávka mléčné čokolády. 21.září byla vyhlášená Kampaň Ukliďme svět a děti dostaly domácí úkol – uklidit si doma v pokojíčku, další den jsme si povídali o tom, jak se to komu povedlo a jak je důležité udržovat kolem sebe pořádek a čisto. Závěr měsíce jsme věnovali Legendě o sv.Václavovi a v pracovní činnosti vyráběli zvířátka z kaštanů. V zájmovém útvaru Dovedné ruce si děvčata vyrobily deníčky.