příspěvková organizace

Týdenní plán VIII. a IX. oddělení od 10.12.2018 do 14.12. 2018. doc

 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018/2019, na stránkách VIII. a IX.oddělení školní družiny. Zde se můžete dočíst, co jsme s dětmi v uplynulém měsíci dělali. V našich odděleních jsou žáci  IV.A,B a C třídy.

p.vychovatelky: Blanka Sedlaříková a Jana Tvrdá

Na začátku listopadu nám přálo počasí a tak jsme hodně času trávili venku na školním hřišti.

  

  

Vyhlásily jsme soutěž o NEJ podzimní mandalu.

V pondělí 26.listopadu 2018 navštívil odpoledne VIII. a IX.oddělení školní družiny pan Tomáš Kubánek z Hrabství se svou poutavou přednáškou o myslivosti a lesnictví. Přivezl s sebou různé jelení i srnčí trofeje, spoustu shozeného paroží, zuby divokých prasat, vyčiněné kůže – např.kuny a jezevce, vypreparovanou hlavu lišky a srnce, myslivecké zbraně – pušky a nůž, myslivecký dalekohled a k nahlédnutí i několik knih o myslivosti. Děti seznámil s tím, co je zapotřebí splňovat k tomu, aby se mohly věnovat myslivosti. Přednášku doplňoval příběhy z praxe, které byly naučné i úsměvné. Děti měly spousty dotazů a pan Kubánek jim ochotně odpovídal. Přednáška se dětem velice líbila a děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o práci myslivců a o lesní zvěři.

  

  

 

S říjnem přišlo babí léto – podzim vybarvil stromy a přírodu kolem. Hned v prvním týdnu jsme s dětmi vyráběli „Podzimáčky“ – postavičky skřítků a zvířátek z přírodnin – např. kaštanů a žaludů. Věnovali jsme se také hudbě, protože byl Mezinárodní den hudby. Povídali jsme si o tom, co nám hudba do života přináší, zatančili jsme si a zazpívali. V dalším týdnu se děti naučily namalovat si vlastní podzimní mandalu. A dále také malovaly dýně.

  

  

V rámci akce Den činu naši družinu navštivili „šmoulíci“!!!

   

Největší událostí měsíce října byl ekologický projekt Křížem krážem přírodou Jesenicka, pobyt na hotelu Neptun na Malé Morávce. Jelikož nám počasí velmi přálo – trávili jsme většinu času turistikou v přírodě, ale také plněním různých úkolů, pracovních listů, soutěží, bádání a zkoumání přírody. Byl však ale i prostor pro kreativitu – děti malovaly např. vodou na různé přírodní materiály, stavěly v lese z přírodního materiálu domečky pro skřítky a z plastu pak vyráběly různé dekorativní předměty – letadla, rakety, zahrádky, chobotničky a rybičky. Pobyt se nám všem velice líbil a ještě další týden po návratu jsme si povídali o zážitcích a společně stráveném čase.

  

  

  

     

Milí přátelé je za námi první měsíc nového školního roku – září bylo z velké části ještě slunné a teplé. Mohli jsme společně trávit čas venku – hráli jsme s míčem vybíjenou anebo dramatické hry: „Domeček, hříbeček. Z vody do vody. Honzo vstávej.“ Děti si na školním hřišti užily průlezek a hry na honěnou. Ve výtvarné činnosti jsme společně tvořili prstovými barvami obrovské listy, které zdobí naši družinu. V besedách jsme si povídali třeba o čokoládě – 13.září byl totiž Mezinárodní den čokolády, proběhla u nás i malá ochutnávka mléčné čokolády. 21.září byla vyhlášená Kampaň Ukliďme svět a děti dostaly domácí úkol – uklidit si doma v pokojíčku, další den jsme si povídali o tom, jak se to komu povedlo a jak je důležité udržovat kolem sebe pořádek a čisto. Závěr měsíce jsme věnovali Legendě o sv.Václavovi a v pracovní činnosti vyráběli zvířátka z kaštanů. V zájmovém útvaru Dovedné ruce si děvčata vyrobily deníčky.