Základní škola a gymnázium Vítkov

Družina a klub

Poslední z řady Příměstských táborů patřil sportu. 31 sportovních nadšenců se sešlo v pondělí 21. srpna v prostorách školní tělocvičny.  Hned po zahájení, rozdělení do družstev a menším proškolení o bezpečnosti, začal trénink v kopané. Odpoledne pak čekal děti velký fotbalový turnaj. Seznamovací společný večer se nesl v duchu táborového ohně. Opékání párků, vyprávění, ale také vzpomínání na předešlé ročníky, vykouzlily přátelské úsměvy na tvářích táborníků.

Druhý den si děti vyzkoušely volejbal a přehazovanou, odpoledne jsme se vlakem vydali do nedalekých Jakubčovic nad Odrou, kde se odehrála velká paintballová bitva o táborovou vlajku. Po návratu se konal turnaj v přehazované a večer jsme promítali v letním kině veselou komedii z učitelského prostředí.

Ve středu ráno vyrazily týmy dětí do ulic Vítkova, aby tak zahájily tradiční RETRO hru. Jejich úkolem bylo zjistit něco o historii vítkovského sportu a posbírat co nejvíce informací o sportovních vítkovských osobnostech. Nedílnou součástí této terénní hry bylo také konání dobrých skutků. Děti zametaly před obchody, pomáhaly občanům s nákupy atd. Odpoledne pak patřilo naší tradiční LANGOŠ PÁRTY, které se zúčastnili také rodiče našich táborníků. Večer se uskutečnil přátelský zápas rodičů proti dětem a to v baseballu. V tomto utkání byl stav nerozhodný 1:1.

Čtvrteční den byl ryze florbalový. Během celého dne probíhaly turnaje mezi týmy a na večer se vítězné družstvo utkalo v exhibičním zápase s učitelským týmem.

Poslední den nesměl chybět tolik oblíbený basketbal a odpoledne už se balilo, loučilo a truchlilo, že už je konec. Týden utekl jak voda a my doufáme, že sportovní nadšení vydrží dětem nejméně do příštího tábora. 🙂

Blanka Sedlaříková, Mgr. Petr Molek, Mgr. Ivo Hasala a Karína Kopecká

 

V týdnu od 14. do 18. srpna se konal Rukodělný příměstský letní tábor, který byl zaměřený na lidová řemesla. Žáci si osvojili rukodělné dovednosti – vyrobili si drátovaný výrobek, košík z pedigu a vyzkoušeli si ubrouskovou techniku na plechovku. V rámci tábora jsme také absolvovali dva poznávací turistické výlety. V úterý poznali část Čermákovy stezky – Weishuhnova rozhledna. Dozvěděli se zajímavosti o rozhledně, Kružberském hradu a zacvičili si na posilovacích strojích. Výlet byl zakončen opékáním párků ve Starých Těchanovicích. Ve čtvrtek jsme navštívili Františkův dvůr v Klokočově, seznámili se s chovem hospodářských zvířat, projeli se na koni a nakoupili místní produkty. Zpět do Vítkova jsme si udělali procházku lesem. Celým táborem nás provázelo sluníčko a všichni jsme si jej parádně užili!

Bc. Romana Nováková (vedoucí tábora), Bc. Ludmila Šromotová, Lukáš Váňa, Simona Přecechtělová

 

  V týdnu od 7.do 11. srpna 2017 se uskutečnil další příměstský tábor ŠD s názvem Výtvarně – turistický. Tohoto tábora se zúčastnilo 28 žáků 1. – 4. ročníků. Děti si osvojily nové výtvarné techniky, jako je malování na tričko pomocí šablon, na porcelánový hrneček, enkaustika (což je malování voskem pomocí speciální žehličky) a zdokonalovaly se v malbě s temperovými barvami. Krásné počasí v úterý a ve čtvrtek jsme využili k výletům a to na pěší túru na Podhradí ke splavu, kde se děti osvěžily v Moravici. Cestou zpět jsme jeli autobusem. Ve čtvrtek jsme jeli vlakem do Oder na prohlídku zdejší Katovny, kde si mohly děti prohlédnout mučící nástroje a vyslechly si příběh o loupežníkovi Šimákovi a skřítcích Prutníčcích. Odměnou jim byli maňásci skřítků. V pátek jsme tábor zakončili předáním všech výrobků a sladkou odměnou. Věříme, že si všichni tábor užili a přejeme jim stále tak krásné počasí i do zbytku prázdnin.

Lenka Baroňová (vedoucí tábora), Jana Franková, Valérie Křížová, Věra Burdíková

Ani letos o hlavních prázdninách školní družina a školní klub nezahálejí a pořádají tradiční příměstské tábory. Ten první s názvem hudebně-malířský se uskutečnil od 31. 7. do 4. 8. 2017 a byl určen dětem 1. – 5. třídy. V rámci výtvarných činností děti pastelem ztvárnily jednotlivé živly (oheň, vodu, vítr, Zemi a kov). V hudbě si děti vyzkoušely své znalosti hudebních nástrojů a jejich zvuků, seznámili se s netradičními hudebními nástroji (didgeridoo, panova flétna, africké bubínky) a oblíbenou činností se stalo karaoke. Ve čtvrtek nás čekal výlet na Františkův Dvůr, kde jsme navštívili místní hřebčín a svezli se na koních. Po návratu se uskutečnila soutěž o talent tábora, do které se zapojily téměř všechny děti. Večer na nás čekalo opékání špekáčků a přespání ve školní družině. V pátek děti odložily obyčejné výkresy, vzaly malé malířské plátno a vytvořily nádherné stromy, které budou vystaveny v prostorách školy. Vyhodnocení soutěží, talentu a předání odměn se pak stalo krásnou tečkou za celým táborem, který jsme si všichni moc užili.

Lukáš Váňa, vedoucí tábora

 

V úvodu zábavného odpoledne si tatínci vyzkoušeli  jestli  uhádnou  výtvarné ztvárnění   své osobnosti, které jejich děti nakreslily. Pak už jen stačilo obejít všech 11 stanovišť a získat co nejvíce bodů. Byla to velká zkouška nejen síly v disciplíně Oty Zaremby, Velké Komenské, Jamajského bobu, Klikaře či  Železného Zekona, ale i  důvtipu u Silného mozku, Fukaru a Úklidu po mejdanu, nebo nezbytné  statečnosti  a zručnosti u Lávky smrti, Jo-jo dobblu, nebo také sebeovládání svého těla u zajímavé disciplíny A Přece se točí. Nejdůležitější však v každé disciplíně byla hlavně dobrá spolupráce a souhra tatínka s dítětem, kde se naplno projevila správná rodinná dravost, ale i hravost. Takže za krásného slunného počasí si 28 soutěžních párů možná sáhlo u některých disciplín na své pomyslné dno, nebo naopak někde nevyužili  ani třetinu svých kvalit, ale důležité bylo, že si všichni užili náramného odpoledne s príma občerstvením.  Po zásluze pak byli tatínci odměněni pamětní medaili ŽELEZNÉHO ZEKONA a všichni soutěžící hodnotnými cenami, které daroval nejen Klub rodičů ZŠaG, Benzina-Diasová, AMK-SVK Vítkov, ale samozřejmě i paní vychovatelky, které tuto akci také celou zorganizovaly a  měly velkou radost, že se celá akce vydařila a hlavně, že se všem zúčastněným móóóc líbila.

V pátek 19. 5. 2017 jsme uspořádali akci „Den matek“, které se zúčastnilo 38 týmů složených z dětí a jejich maminek. Tématem této akce byla „Domácnost naruby“. Děti si vyzkoušely domácí práce, které maminky běžně dělávají. A maminky se vžily do rolí svých dětí, skládání lega, prolézání průlezek, jízda na koloběžce… Nejlépe ohodnocené týmy byly náležitě oceněny, přesto všichni soutěžící dostali malou odměnu. A protože jsme takto oslavili Den matek, všechny děti obdarovaly své maminky květinovým přáníčkem. Děkujeme Všem zúčastněným za pěkně strávené odpoledne.

Lenka Baroňová, Valérie Kantorová

Vážené babičky a dědečkové, milé děti,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na zábavné

soutěžní odpoledne

„Na samotě u lesa“,

konané u příležitosti Dne babiček a dědečků,

které se uskuteční v pátek 14.10.2016 od 15.30 hodin

v prostorách  školního klubu.

maison-dessinee-ruisseau-canards-thomas-kinkade-223072