Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

14. 2. 2020 jsme uspořádali pro klubáky Noc v kině. Inspiroval nás známý film „Noc v muzeu“ a v tomto duchu se také vedl celý program. Podmínkou účasti bylo přijít v převleku filmové postavy. Kreativita a nápaditost dětí byla úžasná. Mohli jsme tak shlédnout nejen pohádkové bytosti, ale také seriálové a filmové hrdiny. Po příchodu do kina byli účastníci rozděleni do 4 týmů. Prvním úkolem byla velká novinářská konference, kdy do horkého křesla zasedl správce kina pan František Smýkal, který čelil zvídavým dotazům dětských novinářů. Celé konferenci předcházela také anketa všech týmů ve městě. S výsledkem ankety, týkající se právě vítkovského kina a spokojenosti občanů s ním, mladí novináři pana Smýkala seznámili. Po konferenci nastala pravá zábava. Naše pozvání přijala paní vychovatelka Blanka Sedlaříková, která si s dětmi zahrál hru „Hádej kdo jsem“. Přišla na pódium zahalena pod plachtou a v rukou držela kartičky ANO, NE. Děti měly za úkol jednoduchými otázkami přijít na to, koho jsme si vlastně do kina pozvali. Další zábavou byly hry ze známé partičky (nespokojený režisér, párty) a došlo také na samotné představení filmových hrdinů a jejich převleků. Mezi hlavními hadači byla také paní vedoucí kultury Daniela Olbertová, která pro děti připravila krásné odměny. A jaké by to bylo zábavné odpoledne v kině bez filmu? Film „Pokémon: Detektiv Pikachu“ navodil tu správnou atmosféru na další zábavu v prostorách kina, jimiž byla klasická schovávaná a také strašidelná noční hra. V ní měli účastníci nelehký úkol. Najít mezi sedadly v šeru indicie, které je přivedou k názvu komedie století „S tebou mě baví svět“. Téměř všem se úkol povedl a my jsme se mohli s dobrým pocitem přemístit do školního klubu, kde nás čekalo už jen přespání a oblíbený ranní úklid.

Karína Kopecká, Andrea Brijarová

 

 

Příměstské tábory jsou splatné do konce května 2020 (Sportovní tábor do konce června 2020) na účet školy 19-8388410247/0100, do zprávy pro příjemce napište: Název příslušného tábora + jméno a příjmení dítěte, variabilní symbol je prvních 6 číslic z rodného čísla dítěte. Neplaťte prosím v hotovosti.  

Kapacita táborů je 25 dětí. 

Závazná přihláška na příměstský tábor 2020

  

Účastníci školního klubu se v letošním roce přihlásili do soutěže „Brána k druhým“.

Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

Náš tým se přihlásil s projektem „Klubáci dětem“. Již řadu let šijeme hračky pro děti hospitalizované v nemocnicích, ale také pro malé pacienty v pediatrických či odborných ambulancích. Malí pacienti tak mají díky našim výrobkům motivaci překonat případný strach z lékařů či lékařských výkonů. Každoročně organizujeme šicí dílnu, kde jsou zváni lékaři obdarovaných ambulancí i nemocnic. Další tradiční dobrovolnickou aktivitou je pravidelná návštěva Základní školy pro tělesně postižené v Opavě. Tam jezdí naše skupina na vánoční, velikonoční dílny a nově také na projektový den týkající se finanční gramotnosti.

Koncem prosince 2019 vyhodnotila devítičlenná porota týmy, které se s největším počtem bodů zúčastnily slavnostního setkání v Praze.

V kategorii dětí do 18 let bylo přihlášeno celkem 62 týmů. Náš tým Klubáků obsadil v celkovém hodnocení krásné 19 místo.

Karína Kopecká, vedoucí vychovatelka

Ve středu 11. 12. 2019 se uskutečnil v prostorách školního klubu tradiční Vánoční jarmark. Účastníci školního klubu již s předstihem vyráběli různé vánoční dekorace, pekli dobroty a pilně se připravovali na ten pravý předvánoční den. Vše vypuklo v dopoledních hodinách, kdy se chodba školního klubu proměnila v jarmarkovou nádheru. Pozvání vytvořit si svůj stánek přijaly také kolegyně vychovatelky, maminky našich klubáků i kamarádky, které tvořily se svými dětmi doma. V gymnastickém sále hráli koledy pan Leoš Váňa a pan Lukáš Váňa a nejen klubáci si s nimi s chutí zazpívali. Byl připraven i nealkoholický punč a nechyběli ani voňavé perníčky. Fotokoutek byl v letošním roce ve stylu nebe a starali se o něj dva krásní andělé.

Náš tradiční Jarmark dopadl nad očekávání a my jsme rádi, že jsme našimi výrobky a společnou akcí vykouzlili úsměvy na tvářích návštěvníků.

Andrea Brijarová, Karína Kopecká

 

         

Dne 12. 12. 2019 se v družinách nad jídelnou uskutečnily Vánoční dílny pro účastníky školní družiny, jejich rodiče, prarodiče a kamarády. Letos jsme odstartovali tvoření divadelním vystoupením Ledové království v podání dramatického kroužku. Návštěvníci se vydali tvořit krásná vánoční přání, sádrové odlitky, andělská křídla, svícny nebo si mohli zakoupit hotové výrobky. Za poslechu vánočních koled jsme strávili odpoledne v příjemné atmosféře. Děkujeme všem, kteří svou účastí pomohli navodit krásnou vánoční náladu.

Veronika Řehounková

 

 

Ve středu 13. listopadu 2019 se uskutečnila v rámci projektu JSEMLASKAVEC tradiční Šicí dílna ve školním klubu. Cílem tohoto pracovního odpoledne bylo ušít pro malé pacienty v pediatrických, odborných a zubních ambulancích plyšové hračky (myšky, kočky, míčky a zoubky). Sešli jsme se v hojném počtu téměř 40 účastníků a naše tvůrčí nadšení nebralo konce. Materiál nám dodala firma EMITEX, která s naší školou spolupracuje již léta. Pozvání na akci dostali také lékaři a jejich zdravotní sestřičky. Vzhledem k jejich pracovnímu vytížení se nemohli osobně dostavit, ale poslali nám milé pozdravy a projevy díků formou SMS. Šicí stroje a dobrá nálada se ozývaly do pozdních večerních hodin. Účastníci šicí dílny pak své výrobky dodali lékařům osobně. Všichni měli z této moc pěkné a záslužné akce dobrý pocit. Díky pracovitosti a ochotě pomáhat druhým můžeme s hrdostí říct „ Klubáci jsou laskavci J“.

Karína Kopecká, Blanka Sedlaříková

 

Žáci naší školy se 14. listopadu 2019 účastnili v rámci projektu MAP Vítkovska II, o jehož realizaci se postarala Místní akční skupina Opavsko z. s. 

 

Ve středu 7. listopadu 2019 se uskutečnil ve spolupráci se SVČ Vítkov tradiční Lampionový průvod. Po setmění se děti s rodiči, prarodiči a kamarády vydali na společnou trasu do velkého parku a poté do Transylvánie (zahrada SVČ). Na cestu jim svítily pestrobarevné lampióny a nechyběl ani bedlivý dohled strážníků Městské policie Vítkov. V parku se účastníci setkali s Mavis a Jonathanem, ti celý průvod nasměrovali do hotelu Transylvánie, kde měl hrabě Drákula nemalý problém. Rozutekly se mu strašidla a úkolem dětí bylo, je najít a dovést, aby mohly společně s Drákulou odcestovat na dovolenou. Vše se nakonec podařilo a nadšené děti dostaly také malý dárek a samozřejmě sladkou odměnu. Někteří účastníci průvodu pak pokračovali směrem ke škole, kde byla celá, velmi zdařilá akce, ukončena. 

Pavla Malušková Lukašíková, Markéta Rusňáková