Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Půl rok utekl jako voda a opět přišel čas na mezi klubáky tolik oblíbené nocování, tentokrát ve sportovním duchu. Pozvání přijal pan učitel Mgr. Ivo Hasala, který coby rozhodčí odpískal fotbalové zápasy na školním hřišti, nejprve mezi kluky, poté mezi holkami. Po krátkém ohřátí se ve školním klubu jsme opět vyrazili ven. Všichni měli za úkol přinést si jamajský bob, tedy lopaty, boby, pytle, zkrátka něco, na čem budou jezdit z kopce dolů. Zatímco se někteří bavili ježděním, ostatní večeřeli v pizzerii. Po návratu do klubu proběhla promenáda sportovců, kdy k vidění byli fotbalisti, tenistky či potápěč. No, a nakonec došlo i na tradiční noční hru, tentokrát nazvanou Stopy hrůzy.

 

 

Páteční odpoledne ve školním klubu se dne 9. února 2018 neslo v duchu „Rytířského klání“, kdy soutěžily sourozenecké dvojice.  Zdolat 9 nelehkých disciplín si přišlo bezmála 50 nadšených sourozenců. Při jejich plnění se ukázalo, jak jsou společně sehraní, jak si umí vzájemně pomoci, jak jsou dovední a jaké mají znalosti. Děti si ještě před soutěží mohly doma vyrobit vlastní rodinný erb, za nějž dostaly do startovací listiny body navíc. Nejúspěšnější sourozenecké dvojice byly odměněny cenami, které z velké části do soutěže věnoval Seven sport s.r.o., dále pan Hutník a paní Dittrichová. Tato akce pro „správné sourozence“ se povedla, děti byly spokojené a těší se na další soutěže, které pro ně brzy připravíme.

Blanka Sedlaříková a Jana Tvrdá

 

V letošním školním roce pořádají školní družina a školní klub tyto příměstské tábory:

Přihlášku a platbu na tábor „Budu prvňáčkem“ odevzdat nejpozději do 29. 6. 2018. 

Kouzelnický tábor je již plně obsazen.
Sportovní tábor je již plně obsazen.
Active English Week je již plně obsazen.
Na středověký tábor zbývá 11 míst.

Závazná přihláška na příměstský tábor 2018

Je již nepsanou tradicí, že se žáci naší školy podílí na Vánočních dílnách v Základní škole pro tělesně postižené žáky v Opavě. Ani letos tomu nebylo jinak a skupinka žáků vyrazila autobusem do Opavy, kde na ně již čekalo vedení školy, paní učitelky a především natěšení kamarádi. Ve vánočně připraveném gymnastickém sále si nejprve všichni zazpívali koledy, popřáli si hodně štěstí, zdraví a pohody a pak už se začalo tvořit. Žáci naší školy si pro děti připravili výrobu vánočních skřítků a stromečky z odličovacích tampónků. Tamním dětem se výroba opravdu líbila, což dokazovaly nekonečné fronty u našich stolečků. I my jsme dětem popřály spokojené a šťastné svátky a vydali jsme se s dobrým pocitem zpět domů.

 

Jako každoročně, i letos připravila jednotlivá oddělení školní družiny pro své žáky a rodiče Vánoční dílny. Všichni zúčastnění si tak mohli vlastnoručně vyrobit dekorace, které určitě zkrášlily jejich vánoční domovy. V každém oddělení to vonělo jinak, u jedněch převládala vůně jehličí, jinde vonělo koření nebo barvičky, kterými se vyráběly plovoucí svíčky, ale všude vládla ta pravá vánoční pohoda a radost.

V předvánočním čase se malé tanečnice ze školní družiny sešly v tělocvičně školy, abychom ukázaly rodičům a prarodičům, co všechno se za půl roku naučily. Rodičů, prarodičů i příznivců tance se nakonec sešlo tolik, že zbýval jen nepatrný prostor na samotné tančení. Ale nikoho to neodradilo a výkon tanečnic byl excelentní. K jednomu tanci byli vyzváni také rodinní příslušníci. I oni se úkolu zhostili se ctí.  Krásné společné odpoledne zakončil dlouhý a upřímný potlesk, který motivoval malé tanečnice k dalším výkonům v následujícím roce.

Dne 12. prosince 2017 byly pro rodiče a děti ve spolupráci s neziskovou společností SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. připraveny vánoční dílničky. S rodiči a žáky dvou oddělení školní družiny jsme se v předvánočním shonu sešli, abychom se v tomto čase pozastavili a věnovali se chvíli přípravě vánočních ozdob. Kouzelnou atmosféru Vánoc doplňovaly známé i méně známé koledy a sladké pohoštění.  Děkujeme za tuto pohodu p. Blance Sedlaříkové a p. Janě Tvrdé, které nám také poskytly prostory školní družiny a vše krásně připravily. Tento workshop se uskutečnil v rámci projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji.

 

Ve středu 6. 12. 2017 jsme ve školním klubu uspořádali turnaj ve stolním tenisu. Kvůli velkému zájmu jsme vytvořili 4 skupiny – 2x páťáci, 1x holky 6. – 9. třída a 1x kluci 6. – 9. třída. V jednotlivých skupinách se žáci utkali každý s každým o sladké odměny. A vítězové byli následující:

5. třída: Vojtěch Soukup a Michael Schupfer

6. – 9. třída holky: Zdeňka Drimajová

6. – 9. třída kluci: Tomáš Šustek

Blahopřejeme a sportu zdar.

 

V úterý 14. 11. 2017 jsme uspořádali lampiónový průvod, kterého se zúčastnilo v hojném počtu 98 dětí včetně rodičů, babiček, dědečků a sourozenců. Počkali jsme, až se setmí a vyrazili jsme na tajemnou cestu Vítkovem. Světýlka nás dovedly do parku, kde nás přivítali skřítci, které měly děti za úkol uspat. Maminka skřítků odměnila děti za ukolébavku sladkostí. Všichni byli spokojeni a nadšeni z večerní procházky.

V rámci Světového dne laskavosti jsme se zapojili do projektu JSEMLASKAVEC. A protože tento projekt měl své datum 13. 11. 2017, uspořádali jsme ve školním klubu velkou Šicí dílnu.

Zamýšleli jsme se s dětmi nad tím, co je vlastně LASKAVOST. Myslíme si, že Laskavec je každý, kdo vykoná jakékoliv dobro pro druhého.  A někdy stačí jen dobré slovo, úsměv či podpora. A tak jsme zjistili, že i my KLUBÁCI konáme vlastně laskavost, aniž bychom si to uvědomili.  Již více jak 4 roky šijeme míčky z flísu pro děti do nemocnic a pediatrických ambulancí. Ani nepočítáme, kolik jsme jich už ušili, ale určitě by to bylo bezmála 2000. Zbytkový materiál nám s velkou laskavostí zdarma dodává firma EMITEX z Ostravy.  My pak každé ráno od 6,30 hodin usedáme k šití, pokud v klubu po hrách a soutěžích vyjde čas, šijeme také v pozdních odpoledních hodinách. Občas si uspořádáme Šicí dílnu, to když nám z ambulancí, nebo nemocnic volají, že už jim míčky došly a že by pro malé pacienty uvítali další.

A jak vypadá naše malá „šicí manufaktura“? Děti si jednotlivé kroky výroby popsaly po svém: v prvé řadě je zde sekce ŠKUBAČI – starají se o výplň do míčků, aby bylo duté vlákno nadýchané a jemné, pak následují OBKRESLOVAČI – ti pomocí osmičkové šablony obkreslí tvar na flís, nedílnou součástí naší minivýroby jsou STŘIHAČI a ŠPENDLÍKÁŘI – jejich úkolem je vystřihnout míčkový polotovar a řádně jej zkompletovat. Pak nastává šicí fáze, přichází na řadu STEHAŘI – míček nastehují a předávají ŠIČCE – to je paní vychovatelka, která míček ušije na šicím stroji. Ale to zdaleka není vše, je třeba ještě z míčku vypárat stehy, tady nastupují PÁRAČI. A blížíme se do finále PLNIČI – jejich cílem je naplnit míček tak, aby bylo dutého vlákna tak akorát. V samotném cíli se zašije otvor, který sloužil k plnění a je HOTOVO.

Není to tak jednoduché, ale když se k šití pustí pěkná hudba, upeče se dobrá buchta a proberou se všechny starosti, které s sebou přináší pubertální svět, jsou z takovéto práce velmi příjemné chvilky.

Pro nás je ovšem největší odměnou nadšení lékařů a hlavně dětí, které v ambulancích či v nemocnicích dostávají za statečnost míčky. Paní doktorky nám občas pošlou fotku spokojených malých pacientů a to je potom pro nás motor, šít dál, dělat „míčkovou laskavost“.