Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Tradiční nocování, které pořádá školní klub, se 19. 10. 2018 neslo v duchu JUMP. Podmínkou účasti bylo freestyle oblečení. Tuto podmínku všichni účastníci zdárně splnili a modely byly opravdu nápadité. V odpoledních hodinách jsme se vydali autobusem do Ostravy, kde nás v ENHA FREESTYLE trampolínové aréně čekali profesionální trenéři. Ti žákům vysvětlili, jak je vlastně skákání pro tělo důležité. Dozvěděli se tak, že při skákání podporují pohyb lymfy a tím také detoxikaci organismu, zvyšují aktivitu kostní dřeně, produkující červené krvinky. Skákání také zlepšuje reakční rychlost, rovnováhu, prospívá zraku, odbourává stres, podporuje dobrou náladu a zlepšuje kvalitu spánku a hlavně účastníky baví.

Než se žáci pustili do samotného skákání, vyslechli si ještě pár cenných rad týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při tomto náročném extrémním sportu. A pak už se ozývala z arény jen vlna nadšení a radosti. Vyzkoušet si mohli 600 m2 navzájem propojených sportovních trampolín, freestyle trampolínu a skoky s možností tréninkových dopadů do molitanové jámy se vzduchovým polštářem. Všem se pobyt v aréně moc líbil a po návratu si žáci navzájem předali své skákací zkušenosti.

Po návratu je čekalo ještě školní mistrovství ve skoku do výšky z malé trampolíny, skoky na skákadlech a doskok na cíl, jímž byl namalovaný panáček na velké žíněnce.

A jaké by to bylo nocování bez tradiční noční hry? Tentokráte měla téma „Noc na pitevně“ a bylo opravdu čeho se bát. Odvahu projevili téměř všichni účastníci a následná exkurze „pitevny“ za světla je patřičně pobavila.

Ráno už nás čekal jen úklid a zhodnocení celého nocování. Obdarováni byli nejlepší skokani a nejlepší freestyle módní modely.

Spoustu jsme se dozvěděli a mnoho cenných rad si vzali k srdci. Už víme, že u tak náročného sportu je třeba dávat především pozor na své zdraví a bezpečí.

 

Karína Kopecká, Andrea Brijarová

 

   

 

12. 10. 2018 proběhl Den seniorů ve školním klubu v duchu „My rádi jíme“. Do naší školy přijela paní Chroustová se svou přednáškou o regionálních potravinách a zároveň dovezla ochutnávku některých regionálních potravin. Žáci a jejich prarodiče se dozvěděli zajímavé informace, v zábavných soutěžích si vyzkoušeli různé dovednosti – sbírali hlávky zelí, pletli pletýnky, škrábali jablíčka, procvičili si paměť, odezírali ze rtů, sbírali med z kytiček a jiné. Za splnění úkolů mohli ochutnat regionální potraviny. Celé odpoledne se neslo v pozitivně naladěné atmosféře a všichni si celou akci užili.

Všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této akce, děkujeme za krásné odpoledne.

Ludmila Šromotová

                                                             Vážené babičky a dědečkové, milé děti,

                                                           dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na soutěžní odpoledne

s ochutnávkou regionálních potravin,

konané u příležitosti Dne babiček a dědečků

„My rádi jíme“,

které se uskuteční v pátek 12. 10. 2018 od 15.30 hodin

v prostorách školního klubu.

 

 

Školní družina bude v pondělí 3. 9. 2018 v provozu od 6:15 do 8:00 hod., dále po ukončení vyučování do 15:00 hod.

Školní klub bude v pondělí 3. 9. 2018 otevřen od 6:30 do 8:00 hod., dále po ukončení vyučování taktéž do 15:00 hod.

Od úterý 4. 9. 2018 budou školního družina a školní klub otevřeny dle řádné provozní doby.

V druhém prázdninovém týdnu proběhl v prostorách školy Netradičně – tradiční sportovní tábor. Do školní tělocvičny se v pondělí 9. června sešlo téměř 30 sportovních nadšenců, kteří s napětím očekávali rozdělení do soutěžních družstev. Sportovní disciplíny byly v tomto roce víc jak lákavé, ale také náročné. Účastníci tak mohli změřit své síly ve sportovních novinkách v kin – ballu či  korfballu. Nechyběly ani tradiční sporty, jako florbal, nebo fotbal, který si naše děti zahrály proti družstvu, složenému z tatínků. I přes obrovské úsilí dětí tatínci nakonec vyhráli a zasloužená cena v podobě dortu putovala do jejich rukou. Ale protože to jsou osobnosti a jdou svým ratolestem příkladem, dort nakonec spořádali všichni společně. A jaký by to byl tábor, bez strašidelné táborové hry, letos nesla název „Neotáčej se“ a pískotu bylo opravdu hodně. Středa na táboře patřila, jak jinak, než tradiční langoš párty. Opět k nám zavítali pánové s vodními atrakcemi. Neodradil nás ani trvalý déšť a vodní skluzavku tudíž nebylo třeba tolik kropit. Skvělé langoše smažila paní Doleželová a rodiče opět utvořili soutěžní družstvo, které se tentokrát utkalo s našimi sportovci v korfballu. A abychom prověřili bojovnost našich táborníků, rozjeli jsme se, letos do Nového Jičína na laser game.

Netradičně tradiční sportovní tábor měl také jednu zvláštnost, celý týden se plnila tzv. Drtivá porážka, která byla opravdu drtivá. Celý týden jsme si tak uvědomili, že není důležité za každou cenu vyhrát, ale že podstatné je hrát fair play.

Ráda bych touto cestou poděkovala mým kolegům Mgr. Petru Molkovi, Mgr. Ivu Hasalovi, Blance Sedlaříkové, Karíně Kopecké, Věře Burdíkové, Radce Kopecké a také skvělému osazenstvu školní jídelny.

Andrea Brijarová – vedoucí tábora

 

 

V týdnu od 9. – 13. července proběhl v družině nad školní jídelnou Kouzelnický příměstský tábor. Žáci si po krátkém seznámení s programem tábora vyrobily trička savovou technikou a kouzelnické klobouky poseté hvězdičkami. Nesmělo chybět hledání pokladu, který v blízkém parku skryl kouzelník. Žáci si také po vzoru kouzelnického učně Harryho Pottera zahráli Fanfrpál, který se jim hodně zalíbil. Zasoutěžili si ve spoustě soutěží, které byly z oblasti zručnosti, vědomostí, čí kreativity. Vyzkoušeli si zorbing v nafukovacích koulích a hvězdy, kotouly a salta na obří nafukovací matraci. Největší úspěch měl příchod opravdového kouzelníka a iluzionisty, který společně s asistencí žáků vykouzlil králíka, holubičku či vznášející se žákyně v prostoru nad stolkem. Samozřejmě, že některé z kouzel žákům prozradil a naučil. Žáci byli odměnění za svou snahu v soutěžích a odcházeli domů spokojeni a radostně. Chtěla bych poděkovat paním vychovatelkám Janě Frankové, Veronice Řehounkové a Valerii Křížové a také slečně asistentce Radce Kopecké za pomoc při organizaci.

Markéta Rusňáková – vedoucí tábora

 

    

V týdnu od 23. – 27. července proběhl na budově nižšího stupně Středověký příměstský letní tábor. Žáci   se seznámili s heraldikou, se základy drhání, drátování a výrobou papíru. Vyrobili si náramky z korálků, náušnice, lapače, drhaný náhrdelník, závěsný středověký ornament z drátu. Vyzkoušeli si psaní brkem, malování erbu. Nechyběl ani výlet do Hradce nad Moravicí, kde se seznámili se středověkou hostinou         a kuchyní ,a také turistický výlet na zříceninu Vikštejn, kde prozkoumali sklepy a tamní prostory, které poté malovali.  Žáci měli radost ze svých výrobků a se znalostmi, které si během tábora osvojili. Nechyběly návštěvy školního hřiště a oblíbená hra na schovávanou. Žáky provázely celý týden paní vychovatelky – Jana Tvrdá a Romana Nováková a paní asistentky – Věra Burdíková a Pavla Vymětalová. Všem děkuji.

Ludmila Šromotová – vedoucí tábora

Hlavní prázdniny jsou sice v plném proudu, naše táborová činnost ale pokračovala táborem „Active English Week“. V termínu od 16. do 20. července 2018 naši školu navštívili dva lektoři (rodilí mluvčí angličtiny) z jazykové školy SIDAS ze slovenských Košic, kteří zábavnou formou (hry, pohádky apod.) zlepšovali angličtinu u dětí. Byly vytvořeny dvě skupiny (1. – 3. třída a 4. – 5. třída), ve kterých lektoři s dětmi pracovali. Veškeré aktivity probíhaly v prostorách budovy nižšího stupně a na školním hřišti. Aby si děti během tábora mohli od angličtiny také na chvíli odpočinout, připravili jsme pro ně tvoření náramků přátelství a lapače snů, což se jim velice líbilo. Tábor byl zakončen předáním sladkých odměn a certifikátů o účasti. Poděkování patří ředitelce školy Mgr. Blance Váňové, která tento tábor s jazykovou školou vyjednala a paním asistentkám Barboře Valové, Věře Burdíkové a Květoslavě Krátké, které byly věrnými pomocnicemi během celého týdne.

Lukáš Váňa, vedoucí tábora